Bestuur

De Regionale Belasting Groep heeft de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Het is daarmee een zelfstandig overheidslichaam, met een eigen bestuur. Dagelijks bestuursleden van de waterschappen en wethouders van de gemeenten vormen samen het algemeen en het dagelijks bestuur.

Samenstelling algemeen bestuur per 6 december 2018 
Namens het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de heer drs. A.J.B. van der Klugt (voorzitter) en
mevrouw D. Gerts
plaatsvervangend lid: de heer P. van den Eijnden

Namens het hoogheemraadschap van Delfland de heren: drs. M. Smits (plaatsvervangend voorzitter) en J.W.A. van Olphen plaatsvervangend lid: de heer mr. M.A. Houtzager

Namens de gemeente Delft: de heer ir. S.M. Brandligt

plaatsvervangend lid: mevrouw M. Huijsmans

Namens de gemeente Vlaardingen: de heer B. Bikkers
plaatsvervangend lid: de heer F. Hoogendijk

Namens de gemeente Schiedam: vacature
plaatsvervangend lid: de heer F. B. Minhas

Secretaris van het algemeen bestuur: de heer H.B. Sigmond

Samenstelling dagelijks bestuur 
drs. A.J.B. van der Klugt, voorzitter
drs. M. Smits, plaatsvervangend voorzitter
de heer ir. S.M. Brandligt

Secretaris van het dagelijks bestuur is de heer H.B. Sigmond

Directeur: de heer H.B. Sigmond

Bestuursagenda algemeen bestuur 2019

25 april 2019 (9.30-11.30 uur)

3 juli 2019 (9.30-11.30 uur)

5 december 2019 (9.30-11.30 uur)   

U bent van harte uitgenodigd de vergaderingen bij te wonen.