Direct naar content

Bestuur

De Regionale Belasting Groep heeft de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Het is daarmee een zelfstandig overheidslichaam, met een eigen bestuur. Dagelijks bestuursleden van de waterschappen en wethouders van de gemeenten vormen samen het algemeen en het dagelijks bestuur.

Samenstelling algemeen bestuur

Namens het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
de heer drs. A.J.B. van der Klugt (voorzitter) en de heer dr. J. Verdoold
plaatsvervangend lid: de heer C. Habben Jansen

Namens het hoogheemraadschap van Delfland
de heer P. Ouwendijk en de heer R. Tieman
plaatsvervangend lid: mevrouw M. Koop

Namens de gemeente Delft:  mevrouw M. Huijsmans
plaatsvervangend lid: de heer F. van Vliet

Namens de gemeente Vlaardingen: de heer B. Bikkers
plaatsvervangend lid: mevrouw I. Somers-Gardenier

Namens de gemeente Schiedam: mevrouw A.J.M. Laan
plaatsvervangend lid: de heer C. Kahramanoglu

Secretaris van het algemeen bestuur: de heer J.F. Kooistra

Samenstelling dagelijks bestuur 

de heer drs. A.J.B. van der Klugt, voorzitter
de heer P. Ouwendijk, plaatsvervangend voorzitter
mevrouw A.J.M. Laan
Secretaris van het dagelijks bestuur is de heer J.F. Kooistra

Directeur: de heer J.F. Kooistra

Bestuursagenda algemeen bestuur 2024

16 mei 2024 (do 10.00-12.00 uur)
13 september 2024 (vr 13.30-15.30 uur)
5 december 2024 (do 13.30-15.30 uur)
U bent van harte uitgenodigd de vergaderingen bij te wonen.
Locatie: Spoorstraat 7 Schiedam