Direct naar content

Bestuur

De Regionale Belasting Groep heeft de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Het is daarmee een zelfstandig overheidslichaam, met een eigen bestuur. Dagelijks bestuursleden van de waterschappen en wethouders van de gemeenten vormen samen het algemeen en het dagelijks bestuur.

Samenstelling algemeen bestuur

Namens het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
de heer drs. A.J.B. van der Klugt (voorzitter) en de heer dr. J. Verdoold
plaatsvervangend lid: de heer P. van den Eijnden

Namens het hoogheemraadschap van Delfland
de heer P. Ouwendijk en de heer R. Egas
plaatsvervangend lid: mevrouw M Koop

Namens de gemeente Delft: de heer ir. S. Brandligt
plaatsvervangend lid: mevrouw M. Huijsmans

Namens de gemeente Vlaardingen: de heer J. Bijl
plaatsvervangend lid: de heer B. Bickers

Namens de gemeente Schiedam: de heer D. Ruseler
plaatsvervangend lid: mevrouw A.J.M. Laan

Secretaris van het algemeen bestuur: de heer H.B. Sigmond

Samenstelling dagelijks bestuur 

de heer drs. A.J.B. van der Klugt, voorzitter
de heer P. Ouwendijk, plaatsvervangend voorzitter
de heer ir. S.M. Brandligt
Secretaris van het dagelijks bestuur is de heer H.B. Sigmond

Directeur: de heer H.B. Sigmond

Bestuursagenda algemeen bestuur 2021

2 juni 2021 (wo 9.30-11.30 uur)
1 juli 2021 (do 9.30-11.30 uur)
2 december 2021 (do 9.30-11.30 uur)
U bent van harte uitgenodigd de vergaderingen bij te wonen.
Locatie: Spoorstraat 7 Schiedam