Direct naar content
3 augustus 16:26 - Storing Geen kwijtschelding aanvragen via Mijn RBG Meer informatie

Bestuur

De Regionale Belasting Groep heeft de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Het is daarmee een zelfstandig overheidslichaam, met een eigen bestuur. Dagelijks bestuursleden van de waterschappen en wethouders van de gemeenten vormen samen het algemeen en het dagelijks bestuur.

Samenstelling algemeen bestuur per 1 juni 2019

Namens het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
de heer drs. A.J.B. van der Klugt (voorzitter) en de heer dr. J. Verdoold
plaatsvervangend lid: de heer P. van den Eijnden

Namens het hoogheemraadschap van Delfland
de heer P. Ouwendijk en de heer R. Egas

Namens de gemeente Delft: de heer ir. S. Brandligt
plaatsvervangend lid: mevrouw M. Huijsmans

Namens de gemeente Vlaardingen: de heer S. Nieuwland
plaatsvervangend lid: de heer F. Hoogendijk

Namens de gemeente Schiedam: de heer D. Ruseler
plaatsvervangend lid: de heer F. B. Minhas

Secretaris van het algemeen bestuur: de heer H.B. Sigmond

Samenstelling dagelijks bestuur 

de heer drs. A.J.B. van der Klugt, voorzitter
de heer P. Ouwendijk, plaatsvervangend voorzitter
de heer ir. S.M. Brandligt
Secretaris van het dagelijks bestuur is de heer H.B. Sigmond

Directeur: de heer H.B. Sigmond

Bestuursagenda algemeen bestuur 2020

7 mei 2020 (do 9.30-11.30 uur)
1 juli 2020 (wo 9.30-11.30 uur)
3 december 2020 (do 9.30-11.30 uur)
U bent van harte uitgenodigd de vergaderingen bij te wonen.
Locatie: Spoorstraat 7 Schiedam