Direct naar content

Organisatie

De Regionale Belasting Groep heeft de vorm van een gemeenschappelijke regeling. 

Het is daarmee een zelfstandig overheidslichaam, met een eigen bestuur. Dagelijks bestuursleden van de waterschappen en wethouders van de gemeenten vormen samen het algemeen en het dagelijks bestuur. 

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Regionale Belasting Groep staan in de Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep per 2018 en het takenregister.

De financiële verantwoording over 2023 vindt u in de jaarrekening 2023

Voor 2024 is het volgende begroot: begroting 2024.

De jaarrekening en de begroting zijn nog niet toegankelijk voor mensen met een functiebeperking. Is een van deze stukken niet toegankelijk voor u?  Neem dan contact met ons op via ons contactformulier. Kies als onderwerp ‘andere vraag’. U kunt ons op werkdagen ook bellen: 088 291 10 00. Wij zoeken dan naar een passende oplossing, zodat u toegang hebt tot de informatie.