Direct naar content
26 september 15:08 - Storing Bij een aantal klanten heeft de afschrijving van de betalingsregelingen met incassodatum 25-09 niet plaatsgevonden Meer informatie

Wet open overheid (Woo)

Per 1 mei 2022 vervangt de Wet open overheid (Woo) de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo maakt het mogelijk dat informatie van de overheid voor iedereen beter en makkelijk vindbaar is. Hierdoor wordt de overheid transparanter.

Informatie aanvragen

Staat een document niet op onze website of op www.officielebekendmakingen.nl? Dan kunt u het beste eerst een informatieverzoek indienen via ons contactformulier. Kies als onderwerp ‘Ik heb een andere vraag’ en zet ‘informatieverzoek’ boven uw bericht. 

De Woo-contactpersoon van de RBG zal dit verzoek oppakken en helpt u bij het indienen van uw verzoek of kan u documenten toesturen. Dit gaat sneller dan dat de RBG een officieel besluit op een Woo-verzoek moet nemen.

U kunt uw informatieverzoek ook schriftelijk indienen. Stuur een brief naar Postbus 923, 3100 AX, Schiedam, t.a.v. Woo-contactpersoon. Vermeld uw naam, adres en omschrijf uw verzoek zo duidelijk mogelijk.

Wanneer ontvangt u reactie op uw Woo-verzoek?

  • U ontvangt een ontvangstbevestiging.
  • U ontvangt binnen 4 weken een reactie op uw verzoek.
  • De RBG kan deze termijn met 2 weken verlengen als het verzoek veel omvat of ingewikkeld is. Dan kan het langer duren voordat u bericht krijgt.
  • U ontvangt onze reactie op de manier zoals u uw verzoek hebt ingediend (elektronisch of schriftelijk)

Gepubliceerde Woo-verzoek(en)

Klik op de link hieronder voor het gepubliceerde Woo-verzoek en bijbehorende documentatie:
WOB2301 – Bekendmaking aantallen aanslagen en bezwaarschriften 2018 t/m 2020

De klachten die bij de RBG zijn binnengekomen en zijn afgehandeld, kunt u via deze link vinden.