Direct naar content

Wat doet de RBG

De RBG regelt de waterschapsbelastingen voor de hoogheemraadschappen van Delfland en van Schieland en de Krimpenerwaard. Daarnaast regelt de RBG de gemeentelijke belastingen voor de gemeenten Delft, Schiedam en Vlaardingen. Voor deze gemeenten verzorgt de RBG ook de werkzaamheden van de Wet WOZ.

U betaalt mee aan het werk dat waterschappen en gemeenten voor u en anderen doen. Hieronder staat wat waterschappen en gemeenten doen.

De taken van waterschappen en gemeenten Waterschap: Vuil water schoonmaken met waterzuiveringsinstallaties Onderhoud dijken Hoogte water regelen Zorgen voor schoon water Gemeente Afval ophalen Onderhoud riolering Algemene voorzieningen: • Wegen en straten • Bomen en struiken • Speeltuin • Buurthuis

Wat doet het waterschap?

  • Vuil water schoonmaken. Denk aan vuil water vanuit wc, douche, wasmachine en keuken. Dit gebeurt met zuiveringsinstallaties.
  • De kans op wateroverlast zo klein mogelijk houden. Bijvoorbeeld door de dijken en kades te onderhouden. Door water weg te pompen bij veel regen. Of door water vast te houden bij droogte. Ook zorgt het waterschap voor schoon, gezond en levend water.

Wat doet de gemeente?

  • Uw afval ophalen en verwerken
  • De riolering onderhouden. Dit is het buizenstelsel dat uw vuile water naar de zuiveringsinstallatie van het waterschap brengt.
  • Zorgen voor algemene zaken in uw woonplaats. Denk aan bomen, struiken, straten, buurthuizen en speeltuinen.