Direct naar content
21 mei 10:05 - Storing MijnRBG tijdelijk niet bereikbaar Meer informatie

Wetten en regels

De Regionale Belasting Groep heft en int belastingen op basis van regelgeving. De volgende regelgeving is van toepassing.

Wetten
U kunt onderstaande wetten vinden op wetten.overheid.nl.
Algemene wet inzake rijksbelastingen
Algemene wet bestuursrecht
Invorderingswet 1990
Kostenwet invordering rijksbelastingen
Wet openbaarheid bestuur
Algemene termijnenwet
Waterschapswet
Waterwet
Gemeentewet
Wet milieubeheer
Wet waardering onroerende zaken
Besluit proceskosten bestuursrecht
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Algemeen Regionale Belasting Groep
Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep per 1-1-2018 en het takenregister
Huisregels voor bezoekers/klanten van de RBG
Algemene inkoopvoorwaarden Regionale Belasting Groep
Privacyverklaring
Responsible disclosure
Toegankelijkheidsverklaring

Heffen en innen van belastingen
De waterschappen en gemeenten stellen de belastingverordeningen vast. Deze vindt u op overheid.nl. Daar staan ook de contactgegevens van de gemeenten en waterschappen.

Uitvoeringsregels, verordeningen en besluiten Regionale Belasting Groep
Uitvoeringsregels aanwijzen belastingplichtige en woz-belanghebbende RBG
Uitvoeringsregels ambtshalve vermindering belastingen RBG
Uitvoeringsregels waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen RBG
Uitvoeringsregels proceskostenvergoeding bezwaarprocedures RBG
Uitvoeringsregels bestuurlijke boeten RBG 2014
Uitvoeringsregels hondenbelasting RBG 2014
Leidraad Invordering RBG per 1 januari 2024
Reglement automatische incasso RBG 2019
Verordening behandeling klachten RBG
Verordening behandeling bezwaarschriften RBG
Besluit bepaling hoeveelheid ingenomen water
Besluit informatiebeheer RBG