Direct naar content
22 april 15:07 - Service RBG dinsdag 23 april vanaf 14.00 uur gesloten Meer informatie

WOZ

WOZ is de afkorting van Waardering en komt van de Wet WOZ. In de Wet WOZ staat hoe we de WOZ-waarde moeten bepalen.

Wat is de WOZ-waarde en de waardepeildatum?

Bekijk de video. Daarin wordt ook uitgelegd waardoor de WOZ-waarde stijgt of daalt. En wat de WOZ-waarde, het tarief en de OZB met elkaar te maken hebben.

Video met uitleg over de WOZ-waarde en de waardepeildatum

Waar gebruikt de gemeente het geld voor?

Deze video van de VNG legt uit wat gemeenten met het geld van de onroerendezaakbelasting doen. De hoogte van deze belasting hangt af van de WOZ-waarde van uw woning. Ook laat deze video zien dat het maken van bezwaar via een commercieel bureau de gemeenschap vele miljoenen kost.

Video van de VNG over bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

Hebt u vragen of bent u het niet eens met de WOZ-waarde?

Plan dan een belafspraak in met een van onze taxateurs. De taxateur legt uit hoe we tot de WOZ-waarde zijn gekomen. En beantwoordt uw vragen over de WOZ-waarde. In uw taxatieverslag ziet u hoe we de WOZ-waarde hebben bepaald. Klopt de WOZ-waarde niet? Dan kan de taxateur dit vaak gelijk telefonisch aanpassen. Komt u er samen niet uit? Of zijn er meer gegevens nodig? Dien dan binnen 6 weken na de datum van de WOZ-beschikking een bezwaarschrift in via Mijn RBG. Of gebruik ons bezwaarformulier WOZ

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

Welke kenmerken bepalen de WOZ-waarde?

Bij het bepalen van de WOZ-waarde kijken we naar:

 • De datum waarop we de WOZ-waarde bepalen.
 • De kenmerken (zoals het type, grootte, bouwjaar, kadastrale oppervlakte en bijgebouwen)
 • De marktwaarde
 • De marktgegevens

Welke datum gebruiken we om de WOZ-waarde te bepalen?

Voor belastingjaar 2024 gebruiken we de waarde op 1 januari 2023. Dit is een landelijke regeling. We kijken ook naar de situatie van de woning op 1 januari van het belastingjaar (2024).

Uitleg van de kenmerken

De kenmerken

De kenmerken van een onroerende zaak bepalen ook de hoogte van de WOZ-waarde. Wij halen de kenmerken uit bouwtekeningen, foto’s en/of opname van de onroerende zaak.

Voor een woning gaat het om de volgende kenmerken:

 • Het type woning (bijvoorbeeld rijwoning, vrijstaande woning, appartement)
 • De grootte van de woning (netto maten)
 • Het bouwjaar van de woning
 • De bijgebouwen (garage, berging, aanbouw, serre enzovoort) en de grootte daarvan
 • De aanwezigheid van dakkapel(len)
 • De grootte van het kadastrale perceel
 • De ligging
 • De staat van het onderhoud 

De marktwaarde

De RBG stelt elk jaar de WOZ-waarde van uw woning of stuk grond opnieuw vast. We doen dit door te kijken wat  uw woning op 1 januari van het jaar ervoor bij verkoop zou opbrengen. We bekijken hiervoor verkoopprijzen van soortgelijke woningen in uw gemeente.

De Marktgegevens

We kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen die tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2024 verkocht zijn. Zijn er in deze periode geen vergelijkbare woningen verkocht? Dan kijken we naar eerdere verkoopprijzen.
De RBG registreert en analyseert continu al deze verkoopcijfers. We gebruiken deze verkoopcijfers om de WOZ-waarde te bepalen voor woningen die erop lijken. We houden rekening met onderlinge verschillen zoals grootte, bijgebouwen (berging, dakkapellen, enz.), onderhoudsstaat, grondoppervlakte en ligging. Wanneer er weinig verkoopprijzen beschikbaar zijn, kan de RBG ook gebruikmaken van eerdere marktgegevens.

WOZ-waarde bij verbouwing en in aanbouw

Verbouwing

Als u verbouwt, heeft dit vaak gevolgen voor de WOZ-waarde. Hebt u uw woning tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2024 verbouwd? Dan geldt de situatie op 1 januari 2024 voor de WOZ-waarde.

In aanbouw

De hoogte van de WOZ-waarde voor een pand in aanbouw hangt af van hoe ver de bouw is gevorderd.
De WOZ-waarde van een pand in aanbouw bestaat uit:

 • De waarde van de grond
 • Het deel van het pand dat op 1 januari van het belastingjaar af is.

Rekenvoorbeeld:
De waarde van de grond is € 75.000,-
Als het pand wordt opgeleverd is de waarde € 300.000,-
De bouw is op 1 januari voor 60% gerealiseerd.

De WOZ-waarde is dan € 255.000,-. Dit is waarde van de grond (€ 75.000,-) plus de waarde van het pand (60% x € 300.000,-).

Controle door de Waarderingskamer

De Waarderingskamer controleert als toezichthouder of wij de regels van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren. De Waarderingskamer controleert of wij de kwaliteit van de taxaties zorgvuldig onderzocht hebben. Dit doet de Waarderingskamer voor we de taxaties bekendmaken. Na de controle stemt de Waarderingskamer in met het verzenden van de nieuwe WOZ-taxaties.

Verantwoordingsdocument