Direct naar content
6 januari 14:50 - Service Welkom op de vernieuwde website van de RBG. Meer informatie

WOZ

WOZ is de afkorting van Waardering onroerende zaken. De WOZ-waarde is dus de waarde van onroerende zaken zoals bijvoorbeeld woningen en bedrijfspanden.

 

U ontvangt deze waarde als een ‘WOZ-beschikking. Deze staat meestal op uw aanslagbiljet.  De RBG stelt de WOZ-waarden vast voor de gemeenten Delft, Schiedam en Vlaardingen.

Voor wie?

Alle eigenaren en gebruikers ontvangen een WOZ-beschikking. Mensen met een zakelijk recht zien wij ook als eigenaar. Bijvoorbeeld recht van vruchtgebruik en van gebruik en bewoning. Maar ook opstalrecht, erfpacht en appartementsrecht. Zijn er meer eigenaren of gebruikers? Dan kunt u een aanvraag indienen om de WOZ-beschikking apart te versturen.

Hoe bepaalt de RBG de WOZ-waarde?

Bij het taxeren maakt de Regionale Belasting Groep (RBG) gebruik van allerlei gegevens. Zoals de oppervlakte, de ligging, het bouwjaar en de indeling van het pand. Maar ook van de verkoopcijfers van vergelijkbare panden. 

Vergelijkbare panden
De RBG registreert en analyseert alle verkopen. Bijvoorbeeld via Funda en het Kadaster. Is de verkoopprijs marktconform? Dan gebruiken de taxateurs deze waarde voor vergelijkbare woningen. De taxateurs houden rekening met verschillen. Bijvoorbeeld in grootte, onderhoudsstaat en ligging van de panden.

Bruto maten
De RBG gebruikt bruto maten voor het bepalen van de WOZ-waarde. Bruto maten zijn inclusief buitenwerkse maten zoals muren en daken. Dit is anders dan de commerciële vastgoedbranche. Die gebruikt netto maten.

Stijgingspercentages
De RBG taxeert niet met landelijke stijgingspercentages. Deze zijn te algemeen en niet relevant voor het bepalen van de WOZ-waarde.

WOZ-waarde bij verbouwing, aanbouw en sloop

Verbouwing

Als u verbouwt, heeft dit vaak gevolgen voor de WOZ-waarde. Hebt u uw pand tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2020 verbouwd? Dan geldt de situatie op 1 januari 2020 voor de WOZ-waarde.

Pand in aanbouw

De hoogte van de WOZ-waarde voor een pand in aanbouw hangt af van hoever de bouw is gevorderd.
De WOZ-waarde van een pand in aanbouw bestaat uit:

  • De waarde van de grond
  • het deel van het pand dat op 1 januari van het belastingjaar af is.

Rekenvoorbeeld:
 De waarde van de grond is € 75.000,-
Als het pand wordt opgeleverd is de waarde € 300.000,-
De bouw is op 1 januari voor 60% is gerealiseerd .

    De WOZ-waarde is dan € 255.000,-. Dit is waarde van de grond (€ 75.000,-) plus de waarde van het pand 60% x € 300.000,-).
Sloop

Hebt u  een gedeelte van uw pand tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2020 gesloopt? Dan geldt de situatie op 1 januari 2020 voor de WOZ-waarde. U kunt de sloop aan ons melden via het contactformulier.

Veel gestelde vragen over de WOZ