Direct naar content
9 januari 16:00 - Service Wilt u langskomen aan de balie? Maak eerst een afspraak. Meer informatie

WOZ

WOZ is de afkorting van Waardering en komt van de Wet WOZ. In de Wet WOZ staat hoe we de WOZ-waarde moeten bepalen.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

Welke kenmerken bepalen de WOZ-waarde?

Bij het bepalen van de WOZ-waarde kijken we naar:

 • De datum waarop we de WOZ-waarde bepalen.
 • De kenmerken (zoals het type, grootte, bouwjaar, kadastrale oppervlakte en bijgebouwen)D
 • De marktwaarde
 • De marktgegevens

Welke datum gebruiken we om de WOZ-waarde te bepalen?

Voor belastingjaar 2021 gebruiken we de waarde op 1 januari 2020. Dit is een landelijke regeling. We kijken ook naar de situatie van de woning op 1 januari van het belastingjaar (2021).

De kenmerken

De kenmerken van een onroerende zaak bepalen ook de hoogte van de WOZ-waarde. Wij halen de kenmerken uit bouwtekeningen, foto’s en/of opname van de onroerende zaak.

Voor een woning gaat het om de volgende kenmerken:

 • Het type woning (bijvoorbeeld rijwoning, vrijstaande woning, appartement)
 • De grootte van de woning.
 • Het bouwjaar van de woning.
 • de bijgebouwen (garage, berging, aanbouw, serre enzovoort) en de grootte daarvan.
 • De aanwezigheid van dakkapel(len).
 • De grootte van het kadastrale perceel.
 • De ligging
 • De staat van het onderhoud 

De grootte

De RBG gebruikt netto maten (gebruiksoppervlakte) voor het bepalen van de WOZ-waarde van woningen.

Wij vergelijken de netto maten van uw woning met netto maten van vergelijkbare andere woningen in uw gemeente. De gebruiksoppervlakte is beschreven in de Nederlandse norm NEN 2580. Alle taxateurs en makelaars gebruiken dezelfde Meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen.

De marktwaarde

De RBG stelt elk jaar de WOZ-waarde van uw woning of stuk grond opnieuw vast. We doen dit door te kijken wat  uw woning op 1 januari van het jaar ervoor bij verkoop zou opbrengen. We bekijken hiervoor verkoopprijzen  van soortgelijke woningen in uw gemeente.

De marktgegevens

We kijken naar verkoopcijfers van vergelijkbare woningen die rond 1 januari van het jaar ervoor zijn verkocht. De RBG registreert en analyseert continu al deze verkoopcijfers. Bijvoorbeeld via Funda en het Kadaster. We kijken of de verkoopprijs past bij de markt En gebruiken deze waarde voor woningen die erop lijken. We houden rekening met onderlinge verschillen zoals grootte, onderhoudsstaat, grondoppervlakte en ligging.

WOZ-waarde bij verbouwing en in aanbouw Verbouwing

Verbouwing

Als u verbouwt, heeft dit vaak gevolgen voor de WOZ-waarde. Hebt u uw woning tussen 1 januari 2020 en 1 januari 2021 verbouwd? Dan geldt de situatie op 1 januari 2021 voor de WOZ-waarde.

In aanbouw

De hoogte van de WOZ-waarde voor een pand in aanbouw hangt af van hoever de bouw is gevorderd.
De WOZ-waarde van een pand in aanbouw bestaat uit:

 • De waarde van de grond
 • het deel van het pand dat op 1 januari van het belastingjaar af is.

Rekenvoorbeeld:
De waarde van de grond is € 75.000,-
Als het pand wordt opgeleverd is de waarde € 300.000,-
De bouw is op 1 januari voor 60% is gerealiseerd .

De WOZ-waarde is dan € 255.000,-. Dit is waarde van de grond (€ 75.000,-) plus de waarde van het pand 60% x € 300.000,-).

Wat is een WOZ-beschikking?

U ontvangt de WOZ-waarde als een WOZ-beschikking. Deze WOZ-beschikking staat meestal op het aanslagbiljet. Alle eigenaren en gebruikers ontvangen een WOZ-beschikking. Voor eigenaren geldt wie op 1 januari is geregistreerd bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde (recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik en bewoning of appartementsrecht).

De voorwaarden bij de WOZ-beschikking zijn:

 • De WOZ-waarde geldt voor één belastingjaar.
 • De WOZ-beschikking ontvangt u aan het begin van elk jaar.
 • De WOZ-waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Hoe kan ik het taxatieverslag inzien?

Hebt u een aanslag met een WOZ-waarde (beschikking) op uw naam hebt ontvangen? Dan, kunt u het taxatieverslag van uw woning inzien via Mijn RBG. U kunt daar met uw DigiD inloggen.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde?

Bel eerst met de WOZ-telefoon 088 291 11 75 tussen 9:00 en12:00 uur. Een taxateur bekijkt dan direct samen met u of er een fout is gemaakt. Vaak is bezwaar maken niet nodig.

Bent u het na overleg met de taxateur nog niet eens met de WOZ-waarde of de uitleg?
Besluit u (alsnog) om bezwaar te maken? Dan kunt u binnen 6 weken na de datum van de WOZ-beschikking gratis bezwaar maken via Mijn RBG. Daar staat een formulier dat u eenvoudig digitaal invult.

Kan ik een bureau vragen om bezwaar voor mij te maken?
Ja, maar u hebt bijna nooit een bureau nodig voor uw bezwaar. Elk bezwaar behandelen we even serieus. Of ze nu direct van u of via een bureau bij ons binnenkomen. Hebben we een fout gemaakt? Dan passen we het aan. Natuurlijk doen we dat gratis.

Top 5 veelgestelde vragen