Direct naar content

WOZ

WOZ is de afkorting van Waardering en komt van de Wet WOZ. In de Wet WOZ staat hoe we de WOZ-waarde moeten bepalen.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

Welke kenmerken bepalen de WOZ-waarde?

Bij het bepalen van de WOZ-waarde kijken we naar:

 • De datum waarop we de WOZ-waarde bepalen.
 • De kenmerken (zoals het type, grootte, bouwjaar, kadastrale oppervlakte en bijgebouwen)D
 • De marktwaarde
 • De marktgegevens

Welke datum gebruiken we om de WOZ-waarde te bepalen?

Voor belastingjaar 2023 gebruiken we de waarde op 1 januari 2022. Dit is een landelijke regeling. We kijken ook naar de situatie van de woning op 1 januari van het belastingjaar (2023).

Waarom stijgt de WOZ-waarde?

Deze video van de Waarderingskamer geeft uitleg over waarom de WOZ-waarde stijgt. Hebt u hier vragen over? Dan kunt u de Regionale Belasting Groep bellen op 088 291 10 00.

De kenmerken

De kenmerken van een onroerende zaak bepalen ook de hoogte van de WOZ-waarde. Wij halen de kenmerken uit bouwtekeningen, foto’s en/of opname van de onroerende zaak.

Voor een woning gaat het om de volgende kenmerken:

 • Het type woning (bijvoorbeeld rijwoning, vrijstaande woning, appartement)
 • De grootte van de woning (netto maten)
 • Het bouwjaar van de woning
 • de bijgebouwen (garage, berging, aanbouw, serre enzovoort) en de grootte daarvan
 • De aanwezigheid van dakkapel(len)
 • De grootte van het kadastrale perceel
 • De ligging
 • De staat van het onderhoud 

De marktwaarde

De RBG stelt elk jaar de WOZ-waarde van uw woning of stuk grond opnieuw vast. We doen dit door te kijken wat  uw woning op 1 januari van het jaar ervoor bij verkoop zou opbrengen. We bekijken hiervoor verkoopprijzen  van soortgelijke woningen in uw gemeente.

De Marktgegevens

We kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen die tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2023 verkocht zijn. Zijn er in deze periode geen vergelijkbare woningen verkocht? Dan kijken we naar eerdere verkoopprijzen.
De RBG registreert en analyseert continu al deze verkoopcijfers. We gebruiken deze verkoopcijfers om de WOZ-waarde te bepalen voor woningen die erop lijken. We houden rekening met onderlinge verschillen zoals grootte, bijgebouwen (berging, dakkapellen, enz.), onderhoudsstaat, grondoppervlakte en ligging. Wanneer er weinig verkoopprijzen beschikbaar zijn, kan de RBG ook gebruikmaken van eerdere marktgegevens.

WOZ-waarde bij verbouwing en in aanbouw Verbouwing

Verbouwing

Als u verbouwt, heeft dit vaak gevolgen voor de WOZ-waarde. Hebt u uw woning tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2023 verbouwd? Dan geldt de situatie op 1 januari 2023 voor de WOZ-waarde.

In aanbouw

De hoogte van de WOZ-waarde voor een pand in aanbouw hangt af van hoever de bouw is gevorderd.
De WOZ-waarde van een pand in aanbouw bestaat uit:

 • De waarde van de grond
 • het deel van het pand dat op 1 januari van het belastingjaar af is.

Rekenvoorbeeld:
De waarde van de grond is € 75.000,-
Als het pand wordt opgeleverd is de waarde € 300.000,-
De bouw is op 1 januari voor 60% is gerealiseerd .

De WOZ-waarde is dan € 255.000,-. Dit is waarde van de grond (€ 75.000,-) plus de waarde van het pand 60% x € 300.000,-).

Controle door de Waarderingskamer

De Waarderingskamer controleert als toezichthouder of wij de regels van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de getaxeerde WOZ-waarde. De Waarderingskamer controleert of wij de kwaliteit van de taxaties zorgvuldig onderzocht hebben. Dit doet de Waarderingskamer voor we de taxaties bekendmaken. Na de controle stemt de Waarderingskamer in met het verzenden van de nieuwe WOZ-taxaties.

Hoe kan ik het taxatieverslag inzien?

Hebt u een aanslag met een WOZ-waarde (beschikking) op uw naam hebt ontvangen? Dan, kunt u het taxatieverslag van uw woning inzien via Mijn RBG. U kunt daar met uw DigiD inloggen.

Hebt u vragen of bent u het niet eens met de WOZ-waarde?

Onze taxateur kan uw vragen beantwoorden. En kan direct samen met u kijken of er een fout is gemaakt. Vaak is bezwaar maken niet nodig.

Maak een belafspraak met een van onze taxateurs.
Hebt u vragen over de nieuwe WOZ-waarde of bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Maak dan een belafspraak. Hiervoor gaat u naar de afsprakenkalender op www.derbg.nl/contact/afspraak. Kies een tijdstip dat voor u het beste uitkomt.

Bent u het na overleg met de taxateur nog niet eens met de WOZ-waarde of de uitleg?
Besluit u (alsnog) om bezwaar te maken? Dan kunt u binnen 6 weken na de datum van de WOZ-beschikking gratis bezwaar maken via Mijn RBG. Daar staat een formulier dat u eenvoudig digitaal invult.