Direct naar content

Huisregels voor Bezoekers/Klanten

Door de Regionale Belasting Groep zijn huisregels voor bezoekers opgesteld. Wat mag u van ons verwachten en wat verwachten wij van u. De regels gelden uiteraard ook voor contacten buiten onze locatie.

Wat mag u van ons verwachten?

 • wij behandelen u met respect
 • wij staan u op correcte wijze te woord
 • wij lichten u op correcte wijze voor en informeren u over de stand van zaken.
 • wij gaan op correcte wijze met uw persoonlijke gegevens om
 • wij houden ons aan de afspraken die wij met u maken
 • wij verwerken uw aanvraag zo snel mogelijk, in ieder geval binnen de wettelijke termijnen

Wat verwachten wij van u?

 • u behandelt onze medewerkers met respect
 • u staat onze medewerkers correct te woord
 • u dient uw aanvraag of verzoek tijdig bij ons in
 • u verstrekt de noodzakelijke informatie voor de behandeling van uw verzoek.
 • u geeft wijzigingen betreffende de behandeling van uw verzoek tijdig door
 • u houdt zich aan afspraken
 • u volgt de aanwijzingen van onze medewerkers op

Wat tolereren wij niet?

 • handtastelijkheden en/of lichamelijk geweld
 • schelden, beledigen, discriminerende taal of schreeuwen
 • het gooien met, of vernielen van spullen
 • (seksueel) intimideren
 • het onmogelijk maken of bemoeilijken van het werk
 • bedreigen van medewerkers en/of bestuur
 • het lastig vallen van andere aanwezigen
 • het onder invloed van alcohol of drugs betreden van onze locatie(s)
 • het mee naar binnen nemen van uw huisdier
 • elke andere vorm van agressie en geweld

Bovenstaande geldt voor alle klantcontacten en communicatiekanalen, bijvoorbeeld: telefoon, e-mail, tijdens een bezoek aan één van de locaties, of in de regio.

Al deze gedragingen worden ook niet geaccepteerd bij contacten tussen medewerkers  en klanten buiten ons kantoor. U wordt op dit gedrag aangesproken. U kunt gesanctioneerd worden volgens het agressieprotocol van de Regionale Belasting Groep.

Voorbeelden hiervan zijn dat u niet verder wordt geholpen of dat u de toegang tot het gebouw wordt ontzegd. Door u aangerichte schade wordt op u verhaald. Alle incidenten worden geregistreerd. Het is mogelijk dat de politie wordt ingeschakeld.

Als u vindt dat wij u niet behandeld hebben zoals boven omschreven bij wat u van ons mag verwachten dan kunt u een klacht indienen.