Direct naar content
26 september 15:08 - Storing Bij een aantal klanten heeft de afschrijving van de betalingsregelingen met incassodatum 25-09 niet plaatsgevonden Meer informatie

Privacyverklaring

Hieronder vindt u de privacyverklaring (versie 07-12-2018)van de Regionale Belasting Groep.

Bescherming van uw privacy

De RBG verwerkt uw persoonsgegevens met het doel belasting te heffen en te innen. Tevens worden persoonsgegevens verwerkt in het kader van de uitvoering van de wet WOZ. Dit zijn onze wettelijke taken. Enkele gegevens, zoals bijvoorbeeld telefoonnummer en e-mailadres, gebruiken wij om onze dienstverlening aan u te verhogen.

Recht op privacy

Iedereen heeft recht op privacy, daarom gaat de RBG zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. De RBG verstrekt uw (persoons)gegevens niet zonder uw toestemming aan derden, tenzij de RBG daar wettelijk toe verplicht is. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming staan duidelijke regels hoe organisaties met persoonsgegevens moeten omgaan. De RBG gebruikt uw persoonsgegevens niet voor commerci├źle doeleinden.

Uw privacy bij de balie en telefoon

Als u vragen hebt, kunt u terecht bij onze balies of kunt u telefonisch contact opnemen. Om uw persoonlijke gegevens beter te beschermen, vraagt de RBG eerst uw BSN en geboortedatum voordat we vertrouwelijke informatie verstrekken. We willen hiermee voorkomen dat de informatie bij mensen terechtkomt die daar geen recht op hebben.

Specifieke persoonsinformatie verstrekken we nooit telefonisch. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om Burgerservicenummers, geboortedata en adresgegevens etc.

Als u telefonisch contact met ons opneemt via het algemene nummer 088 291 10 00, kunnen de gesprekken opgenomen worden voor training en kwaliteitsdoeleinden. Deze opnames worden na 6 maanden verwijderd.

Beveiligingsmaatregelen

De RBG gaat veilig om met persoonsgegevens. Hiervoor neemt de RBG maatregelen om misbruik, verlies, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn volgens de geldende beveiligingsnormen.

Geheimhoudingsplicht

Medewerkers van de RBG hebben een geheimhoudingsplicht. Alleen bevoegde medewerkers hebben toegang tot persoonsgegevens. De functionaris gegevensbescherming houdt toezicht op de naleving van de wettelijke privacyregels.

Uitbesteden van verwerken van persoonsgegevens

Soms besteden wij werkzaamheden uit. De externe partij verwerkt dan ook gegevens van u. In dat geval maken wij met deze partij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens en leggen we deze afspraken vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

Onze website

Persoonsgegevens die u op de website invult, gebruikt de RBG alleen voor het doel waarvoor u ze achterlaat. Als u bijvoorbeeld het contactformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op uw vraag te reageren.

Onze digitale balie

Maakt u gebruik van onze digitale balie (Mijn RBG) en verstrekt u daar telefoonnummer of e-mailadres? Uw e-mailadres en/of telefoonnummer gebruiken wij in voorkomende gevallen om contact met u op te nemen. Hierbij kunt u denken aan vragen over een ingediend bezwaar, over een verzoek om kwijtschelding of over door u doorgegeven wijzigingen. Ook kunnen wij u eventueel informeren over een betalingsafspraak. Wanneer uw telefoonnummer of e-mail wijzigt, dan kunt u dit digitaal doorgeven via Mijn RBG. Ook kunt u deze gegevens via Mijn RBG verwijderen.
Uw telefoonnummers en e-mailadres deelt de RBG niet met derden.

Bewaartermijn

De RBG bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is of wettelijk geregeld is.

Cookies

De website van de RBG maakt gebruik van cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. De cookies zorgen ervoor dat de website technisch beter werkt en gebruiksvriendelijker is. Ze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Door de cookies kunnen we ook nagaan hoeveel mensen de website hebben bezocht. We zien niet wie de website via welke computer heeft bezocht.
Cookies worden niet gebruikt om priv├ęgegevens van uw computer te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze uw computer niet infecteren met een virus. U kunt zich via de instelling van uw internetbrowser afmelden voor cookies. Deze worden dan niet meer opgeslagen. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Uw rechten

Als betrokkene hebt u een aantal rechten. Hiermee kunt u bijvoorbeeld vragen welke persoonsgegevens de RBG van u gebruikt. Deze rechten zijn:

  • Het recht op inzage
  • Het recht op informatie
  • Het recht op verbetering
  • Het recht op aanvulling
  • Het recht op verwijdering of afscherming

U kunt uw gegevens alleen laten verwijderen als wij deze niet nodig hebben voor het uitvoeren van onze wettelijke taak.

U kunt gebruikmaken van uw rechten door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de RBG. Voor het recht op inzage nodigen wij u uit op ons kantoor. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Hebt u vragen of wilt u gebruikmaken van uw rechten stuur uw vraag/verzoek dan naar:

Regionale Belasting Groep
t.a.v. functionaris gegevensbescherming
Postbus 4083
3101 GB Schiedam

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door de RBG gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de RBG gepubliceerd zijn.

Meer informatie:

Autoriteit Persoonsgegevens