Direct naar content

Vacatures

Op dit moment staan de volgende vacatures open:

Belastingconsulent (1 fte)

Belastingconsulent WOZ (1 fte)

Deurwaarder met een proactieve houding (1 fte)

RBG erkend leerbedrijf.

De RBG is erkend als leerbedrijf voor de leergang juridisch medewerker Openbaar Bestuur niveau 4 en de leergang financieel administratief medewerker MBO 3.  Dit betekent dat studenten die één van deze opleidingen volgen, stage kunnen lopen bij de RBG. We hebben gekozen voor stageplekken van minimaal 6 maanden. De stageplekken plaatsen we ook op Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven | SBB (s-bb.nl).

Op dit moment zijn de stageplekken bezet.