Wetten en regels

De Regionale Belasting Groep heft en int belastingen op basis van regelgeving. De volgende regelgeving is van toepassing.

Wetten
U kunt onderstaande wetten vinden op wetten.nl 
Algemene wet inzake rijksbelastingen
Algemene wet bestuursrecht
Invorderingswet 1990
Kostenwet invordering rijksbelastingen
Wet openbaarheid bestuur
Algemene termijnenwet
Waterschapswet
Waterwet
Gemeentewet
Wet milieubeheer
Wet waardering onroerende zaken
Besluit proceskosten bestuursrecht
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Algemeen Regionale Belasting Groep
Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep per 1-1-2018 en het takenregister
Huisregels voor bezoekers/klanten van de RBG 
Algemene inkoopvoorwaarden Regionale Belasting Groep
Privacyverklaring
Responsible disclosure

Heffen en innen van belastingen
De waterschappen en gemeenten stellen de belastingverordeningen vast. Deze vindt u op de website van de gemeente of het waterschap.
Website Hoogheemraadschap van Delfland
Website Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Website gemeente Delft
Website gemeente Vlaardingen 
Website gemeente Schiedam

Uitvoeringsregels (beleid) Regionale Belasting Groep
Uitvoeringsregels aanwijzen belastingplichtige en woz-belanghebbende RBG


Uitvoeringsregels ambtshalve vermindering belastingen RBG
Uitvoeringsregels proceskostenvergoeding bezwaarprocedures RBG
Uitvoeringsregels bestuurlijke boeten RBG 2014
Uitvoeringsregels hondenbelasting RBG 2014
Leidraad Invordering RBG

Reglement automatische incasso RBG 2013

Verordening behandeling klachten RBG