Direct naar content
14 mei 13:50 - Service RBG belt bedrijven via telefoonnummer 010 312 02 68 Meer informatie

Wetten en regels

De Regionale Belasting Groep heft en int belastingen op basis van regelgeving. De volgende regelgeving is van toepassing.

Wetten
U kunt onderstaande wetten vinden op wetten.nl
Algemene wet inzake rijksbelastingen
Algemene wet bestuursrecht
Invorderingswet 1990
Kostenwet invordering rijksbelastingen
Wet openbaarheid bestuur
Algemene termijnenwet
Waterschapswet
Waterwet
Gemeentewet
Wet milieubeheer
Wet waardering onroerende zaken
Besluit proceskosten bestuursrecht
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Algemeen Regionale Belasting Groep
Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep per 1-1-2018 en het takenregister
Huisregels voor bezoekers/klanten van de RBG 
Algemene inkoopvoorwaarden Regionale Belasting Groep
Privacyverklaring
Responsible disclosure

Heffen en innen van belastingen
De waterschappen en gemeenten stellen de belastingverordeningen vast. Deze vindt u op de website www.overheid.nl. Daar staan ook de contactgegevens van de verschillende gemeenten en waterschappen.

Uitvoeringsregels (beleid) Regionale Belasting Groep
Uitvoeringsregels aanwijzen belastingplichtige en woz-belanghebbende RBG
Uitvoeringsregels ambtshalve vermindering belastingen RBG
Uitvoeringsregels proceskostenvergoeding bezwaarprocedures RBG
Uitvoeringsregels bestuurlijke boeten RBG 2014
Uitvoeringsregels hondenbelasting RBG 2014
Leidraad Invordering RBG
Reglement automatische incasso RBG 2013
Verordening behandeling klachten RBG
Verordening behandeling bezwaarschriften RBG