Direct naar content

Organisatie

De Regionale Belasting Groep heeft de vorm van een gemeenschappelijke regeling. 

Het is daarmee een zelfstandig overheidslichaam, met een eigen bestuur. Dagelijks bestuursleden van de waterschappen en wethouders van de gemeenten vormen samen het algemeen en het dagelijks bestuur. 

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Regionale Belasting Groep staan in de Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep per 2018 en het takenregister. Een overzicht van de verschillende afdelingen binnen de RBG bekijkt u in dit organogram.

De financiële verantwoording over 2022 vindt u in de jaarrekening 2022

Voor 2024 is het volgende begroot: begroting 2024.