Direct naar content
1 juni 09:17 - Service Balie RBG op vrijdag 2 juni gesloten Meer informatie

Organisatie

De Regionale Belasting Groep heeft de vorm van een gemeenschappelijke regeling. 

Het is daarmee een zelfstandig overheidslichaam, met een eigen bestuur. Dagelijks bestuursleden van de waterschappen en wethouders van de gemeenten vormen samen het algemeen en het dagelijks bestuur. 

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Regionale Belasting Groep staan in de Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep per 2018 en het takenregister.

De financiële verantwoording over 2021 vindt u in de jaarrekening 2021

Voor 2023 is het volgende begroot: begroting 2023.