Direct naar content
26 september 15:08 - Storing Bij een aantal klanten heeft de afschrijving van de betalingsregelingen met incassodatum 25-09 niet plaatsgevonden Meer informatie

Bestuur

De Regionale Belasting Groep heeft de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Het is daarmee een zelfstandig overheidslichaam, met een eigen bestuur. Dagelijks bestuursleden van de waterschappen en wethouders van de gemeenten vormen samen het algemeen en het dagelijks bestuur.

Samenstelling algemeen bestuur

Namens het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
de heer drs. A.J.B. van der Klugt (voorzitter) en de heer dr. J. Verdoold
plaatsvervangend lid: de heer C. Habben Jansen

Namens het hoogheemraadschap van Delfland
de heer P. Ouwendijk en de heer R. Egas
plaatsvervangend lid: mevrouw M. Koop

Namens de gemeente Delft:  mevrouw M. Huijsmans
plaatsvervangend lid: de heer F. van Vliet

Namens de gemeente Vlaardingen: de heer B. Bikkers
plaatsvervangend lid: mevrouw I. Somers-Gardenier

Namens de gemeente Schiedam: mevrouw A.J.M. Laan
plaatsvervangend lid: de heer D. Ergin

Secretaris van het algemeen bestuur: de heer H.B. Sigmond

Samenstelling dagelijks bestuur 

de heer drs. A.J.B. van der Klugt, voorzitter
de heer P. Ouwendijk, plaatsvervangend voorzitter
mevrouw A.J.M. Laan
Secretaris van het dagelijks bestuur is de heer H.B. Sigmond

Directeur: de heer H.B. Sigmond

Bestuursagenda algemeen bestuur 2023

11 mei 2023 (do 9.30-11.30 uur)
7 september 2023 (do 9.30-11.30 uur)
7 december 2023 (do 9.30-11.30 uur)
U bent van harte uitgenodigd de vergaderingen bij te wonen.
Locatie: Spoorstraat 7 Schiedam