Direct naar content

Zuiveringsheffing Bedrijfsruimte

Het hoogheemraadschap geeft geld uit om gebruikt water schoon te maken. Het gaat bijvoorbeeld om gebruikt water dat door de gootsteen, via afvoerputten en via de wc verdwijnt. Dit water komt via het riool bij een zuiveringsinstallatie van het hoogheemraadschap terecht. Met het geld van de belasting betaalt het hoogheemraadschap de kosten voor het schoonmaken.

Voor wie?

De gebruiker van een gebouw of terrein, dat géén woning is. Het terrein of gebouw is aangesloten op het riool of op een zuiveringsinstallatie.

 • Bedrijfsverzamelgebouw
  Maken meer bedrijven in een bedrijfsverzamelgebouw gebruik van dezelfde toilet of keuken? Dan hebben zij geen eigen bedrijfsruimte. De eigenaar of verhuurder van het pand krijgt de aanslag.
 • Bedrijf in de woning waar u woont
  Hebt u een bedrijf in uw woning? En is er geen water (wastafel/gootsteen) in deze bedrijfsruimte? Dan hoeft u geen zuiveringsheffing bedrijven te betalen. U krijgt alleen een aanslag zuiveringsheffing woonruimten.
 • Kamerverhuur
  Verhuurt u kamers? En delen de huurders toilet, keuken en/of douche/badkamer? Dan gaat het om een bedrijf. De eigenaar krijgt de aanslag.

Hoe is de belasting berekend?

Bij de meeste bedrijven gaat het om de hoeveelheid gebruikt water. U betaalt hiervoor een aantal vervuilingseenheden (ve). Het aantal vervuilingseenheden maal het tarief is het bedrag dat u moet betalen.

Voor de meeste bedrijven berekenen we het aantal vervuilingseenheden met behulp van de tabel afvalwatercoëfficiënten.

Voorlopige aanslag
De RBG raamt de voorlopige aanslag op basis van de aanslag van een voorgaand jaar.Hebt u nog niet eerder een aanslag gekregen? Dan schat de RBG het aantal vervuilingseenheden.

Definitieve aanslag
De RBG gebruikt het watergebruik op de nota van het waterleidingbedrijf om de hoogte van uw aanslag te berekenen. Deze nota wordt gebruikt voor het belastingjaar dat het grootste aandeel heeft op de nota. Is de periode op de nota meer of minder dan een jaar? Dan herleidt de RBG het watergebruik tot precies een jaar.

Voor bedrijven met huishoudelijk afvalwater (zoals winkels en kantoren) gelden de volgende regels:

 • tot en met 43 m3 ingenomen water per jaar: één vervuilingseenheid;
 • van 44 m3 tot en met 217 m3 ingenomen water per jaar: drie vervuilingseenheden;
 • vanaf 218 m3 ingenomen water per jaar: vijf of meer vervuilingseenheden.

  Voorbeeld van een bedrijf met huishoudelijk afvalwater dat meer dan 217 m3 water loost: 514 m3 water x 0,023 ve/m3 = 11,82 vervuilingseenheden. Voor bedrijven die geen huishoudelijk afvalwater lozen gelden andere regels.

Bent u het niet eens bent met de hoogte van de aanslag. Maak dan bezwaar via Mijn RBG. Stuur de eindafrekening van het waterleidingbedrijf mee als bewijs.

Tarief

Waterschap Tarief 2024
Hoogheemraadschap van Delfland € 106,04 per vervuilingseenheid (ve)
Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard € 71,29 per vervuilingseenheid (ve)

Veelgestelde vragen

Zuiveringsheffing Bedrijfsruimte