Direct naar content

Tabel Afvalwatercoëfficiënten

De tabel afvalwatercoëfficiënten is onderdeel van de Verordening zuiveringsheffing Delfland (bijlage II) en de Verordening zuiveringheffing Schieland en de Krimpenerwaard (bijlage II).

Hieronder staan de tabel afvalwatercoëfficiënten en de omrekentabel afvalwatercoëfficiënten. In de omrekentabel ziet u welke bedrijfsonderdelen in welke klasse van de tabel afvalwatercoëfficiënten vallen. U zoekt de branche op waarbinnen uw bedrijf valt en leest uit de tabel af welke klasse en welke coëfficiënt voor uw bedrijf geldt. De afvalwatercoëfficiënt is een getal. Met dit getal vermenigvuldigen wij het watergebruik. De uitkomst is het aantal vervuilingseenheden.

Tabel afvalwatercoëfficiënten

Klasse van – tot en met afvalwatercoëfficiënt
1 0 – 0,013 0,0010
2 > 0,0013 – 0,0020 0,0016
3 > 0,0020 – 0,0031 0,0025
4 > 0,0031 – 0,0048 0,0039
5 > 0,0048 – 0,0075 0,0060
6 > 0,0075 – 0,012 0,0094
7 > 0,012 – 0,018 0,015
8 > 0,018 – 0,029 0,023
9 > 0,029 – 0,045 0,036
10 > 0,045 – 0,070 0,056
11 > 0,070 – 0,11 0,088
12 > 0,11 – 0,17 0,14
13 > 0,17 – 0,27 0,21
14 > 0,27- 0,42 0,33
15 > 0,42 0,5

Omrekentabel afvalwatercoëfficiënten

Bedrijfsonderdeel/categorie Coëfficiënt en klasse
Aardappelverwerking 0,088 klasse 11
Bejaardencentra 0,023 klasse 8
Champignonteeltbedrijven 0,0094 klasse 6
Chocolade- en suikerwerkindustrie 0,036 klasse 9
Distilleerderijen/bottelarijen* 0,036 klasse 9
Eierverwerkende industrie 0,056 klasse 10
Elektrotechnische industrie* 0,0060 klasse 5
Elektrotechnische industrie* als geen ontvettings- en/of beitsbaden worden geloosd 0,0039 klasse 4
Fruitconservenfabrieken 0,0094 klasse 6
Galvanische bedrijven, galvanische afdelingen binnen metaalverwerkende en overige bedrijven 0,023 klasse 8
Galvanische bedrijven, als procesafvalwater wordt geloosd en de gebruikte hoeveelheid afzonderlijk wordt gemeten 0,0039 klasse 4
Galvanische bedrijven, als procesafvalwater wordt geloosd en de gebruikte hoeveelheid afzonderlijk wordt gemeten en geen ontvettings- en/of beitsbaden worden geloosd 0,0025 klasse 3
Grafische bedrijven 0,023 klasse 8
Groenteconservenbedrijven 0,023 klasse 8
Groentewasserijen, als het afvalwater via een goedwerkende bezinkput/ zeefvoorziening wordt geloosd: 1. Bij recirculatie van het waswater (droog schonen): Als het waswater wordt hergebruikt en uitsluitend het naspoelwater wordt geloosd. 0,0025 klasse 3
Groentewasserijen, als het afvalwater via een goedwerkende bezinkput/ zeefvoorziening wordt geloosd: 2. Geen recirculatie van het waswater (nat schonen): Als het waswater niet wordt hergebruikt en zowel het voor- als het naspoelwater wordt geloosd 0,0060 klasse 5
Groentewasserijen, als het waswater niet via een goedwerkende bezinkput/zeefvoorziening wordt geloosd 0,015 klasse 7
Horecabedrijven 0,023 klasse 8
Internaten 0,023 klasse 8
Kazernes 0,023 klasse 8
Koelwater/bronneringswater** 0,0010 klasse 1
Leerlooierijen 0,015 klasse 7
Limonadefabrieken 0,0094 klasse 6
Melkveehouderijen*, lozing van voorspoelwater en spoelwater afkomstig van melkinstallaties 0,056 klasse 10
Melkveehouderijen*, als voorspoelwater afkomstig van melkwinningsinstallaties niet wordt geloosd, maar separaat wordt afgevoerd 0,0094 klasse 6
Metaalproducten- en machine-industrie* 0,0094 klasse 6
Metaalproducten- en machine-industrie*, als geen ontvettings- en/of beitsbaden worden geloosd 0,0094 klasse 6
Metaalproducten- en machine-industrie*, bedrijfsonderdeel bestemd voor het uitwendig reinigen van schepen (na toepassing van een zuiveringstechniek zoals een olie-afscheider, bezinkput en zandfiltratie) 0,0039 klasse 4
Onderwijsinstellingen 0,023 klasse 8
Pelsbereidingsbedrijven 0,015 klasse 7
Pluimveeslachterijen 0,056 klasse 10
Recreatiebedrijven 0,023 klasse 8
Slagerijen: winkel 0,023 klasse 8
Slagerijen: winkel met worstmakerij 0,036 klasse 9
Slagerijen: winkel met worstmakerij en slachterij 0,036 klasse 9
Slachthuizen* 0,088 klasse 11
Snackbedrijven 0,056 klasse 10
Textielbedrijven 0,015 klasse 7
Vatenwasserijen* 0,33 klasse 14
Verf- en drukinktfabrieken, producten op basis van organische oplosmiddelen (geen lozing van loogbaden) 0,023 klasse 8
Vier en vijf sterrenhotels volgens de Benelux-hotelclassificatie 0,015 klasse 7
Visverwerkende bedrijven: rokerijen 0,023 klasse 8
Visverwerkende bedrijven: marineerbedrijven bij lozing van voorbaden 0,33 klasse 14
Visverwerkende bedrijven: overige en/of gecombineerde activiteiten 0,056 klasse 10
viswinkels/bedrijfsruimten voor ambulante handel 0,036 klasse 9
viswinkels/bedrijfsruimten voor ambulante handel : goed functionerende combinatie van slibvangput en vetafscheider ontbreekt 0,056 klasse 10
Vleeswarenbedrijven 0,015 klasse 7
Wasserijen: Natwasserijen 0,0094 klasse 6
wassalons* 0,015 klasse 7
Werkplaatsen voor motorvoertuigen en motoren 0,023 klasse 8
Werkplaatsen voor motorvoertuigen en motoren; geen of onvoldoende functionerende saneringsmaatregelen 0,088 klasse 11
Inrichtingen uitsluitend bestemd voor het uitwendig reinigen van personenauto’s en autobussen* 0,0060 klasse 5
Ziekenhuizen, verpleeghuizen en psychiatrische inrichtingen 0,015 klasse 7
Zuivelindustrie: jaarlijkse aanvoer van meer dan 10 miljoen kg 0,0094 klasse 6
Zuivelindustrie: ambachtelijke zuivelverwerking 0,015 klasse 7
Zuivelindustrie: ijsbereiding 0,015 klasse 7
Zwem- en badinrichtingen 0,0039 klasse 4
Zwem- en badinrichtingen: onderdelen voor suppletie en filterspoeling, als de hoeveelheid water voor suppletie en filterspoeling afzonderlijk wordt vastgesteld 0,0010 klasse 1
Zwem- en badinrichtingen: sauna’s 0,0094 klasse 6
De niet in deze tabel vermelde bedrijven of onderdelen daarvan 0,023 klasse 8
Afvalwater afkomstig van de persoonlijke verzorging van werknemers werkzaam in de bedrijfsruimten of onderdelen van bedrijfsruimten die in deze tabel met een * zijn aangeduid 0,023 klasse 8

*) Wordt de hoeveelheid gebruikt water voor persoonlijke verzorging niet apart gemeten door een
deelwatermeter? Dan geldt per fulltime werknemer een verbruik van 11 m3. De totale hoeveelheid afvalwater voor persoonlijke verzorging wordt dan berekend door het aantal werknemers te vermenigvuldigen met 11 m3.
**) Voor dit bedrijfsonderdeel moet een aparte tussenmeter aanwezig zijn.