Direct naar content

WOZ

WOZ is de afkorting van Waardering en komt van de Wet WOZ. In de Wet WOZ staat hoe we de WOZ-waarde moeten bepalen.

Hoe bepaalt de RBG de WOZ-waarde?

Bij het bepalen van de WOZ-waarde kijken we naar

 • de datum waarop we de WOZ-waarde bepalen
 • de kenmerken (zoals het type, grootte, bouwjaar, kadastrale oppervlakte en bijgebouwen)
 • de marktwaarde
 • de marktgegevens

Welke datum gebruiken we om de WOZ-waarde te bepalen?

Voor belastingjaar 2024 gebruiken we de waarde op 1 januari 2023. Dit is een landelijke regeling. We kijken ook naar de situatie van het bedrijfspand op 1 januari van het belastingjaar (2024).

De kenmerken

De kenmerken van een onroerende zaak bepalen ook de hoogte van de WOZ-waarde. Wij halen de kenmerken uit bouwtekeningen, foto’s en/of opname van de onroerende zaak.
Voor een niet-woning gaat het om de volgende kenmerken:

 • het type (bijvoorbeeld kantoor, magazijn, werkplaats)
 • de grootte
 • het bouwjaar
 • de ligging
 • de staat van het onderhoud 

De grootte

De RBG gebruikt bruto maten (oppervlakte) voor het bepalen van de WOZ-waarde van de niet-woningen voor de gemeente Delft, Schiedam en Vlaardingen. De bruto oppervlakte is beschreven in de Nederlandse norm NEN 2580.

De marktwaarde

De RBG stelt elk jaar de WOZ-waarde van uw bedrijfspand of stuk grond opnieuw vast. We bepalen de economische waarde. Dit is de prijs die de hoogte bieder zou willen betalen als het bedrijfspand of stuk grond te koop zou staan op de meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding.

De marktgegevens

Bij het taxeren maakt de RBG gebruik van allerlei gegevens.  Wij verzamelen, registreren en analyseren de marktgegevens continu. Marktgegevens zijn vraagprijzen, verkoopprijzen en huurcijfers van bedrijfspanden.

Hoe bepalen we de WOZ-waarde van niet-woningen?

Courante niet-woningen

zijn winkels, horecagelegenheden, kantoren en bedrijfsruimtes. Met courant bedoelen we dat het pand goed in de markt ligt. Bij eventuele verkoop zal deze over het algemeen snel verkocht worden. Courante niet-woningen worden gewaardeerd met de . Bij deze methode wordt de waarde bepaald door de huurwaarde van het object te vermenigvuldigen met een kapitalisatiefactor.

– De
wordt bepaald door de oppervlakte van het object te vermenigvuldigen met de huurprijs per m2 per jaar.
– De wordt afgeleid uit de beschikbare marktgegevens. Hiervoor wordt de getaxeerde verkoopprijs gebruikt. Taxatie vindt plaats aan de hand van vergelijkbare panden die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Vervolgens wordt deze verkoopprijs door de huurwaarde gedeeld. Dit levert de kapitalisatiefactor op.

Wij verzamelen, registreren en analyseren de marktgegevens continu. Marktgegevens zijn verkoopprijzen, huurcijfers en vraagprijzen van bedrijfspanden

Incourante niet-woningen

Met incourant bedoelen we onroerende zaken die bijna nooit verkocht worden zoals bijvoorbeeld, scholen, sportcomplexen, ziekenhuizen, bejaardenhuizen, enz.. We bepalen de waarden van incourante niet-woningen met ‘de gecorrigeerde vervangingswaarde’. De gecorrigeerde vervangingswaarde is het bedrag dat nodig zou zijn als het object opnieuw gebouwd zou worden. De gecorrigeerde vervangingswaarde is de vervangingswaarde, waarbij rekening wordt gehouden  met de bestemming van het object en de technische en functionele veroudering.

Controle van de Waarderingskamer

De Waarderingskamer controleert als toezichthouder of wij de regels van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de getaxeerde WOZ-waarde. De Waarderingskamer controleert of wij de kwaliteit van de taxaties zorgvuldig onderzocht hebben. Dit doet de Waarderingskamer voor we de taxaties bekendmaken. Na de controle stemt de Waarderingskamer in met het verzenden van de nieuwe WOZ-taxaties.

Wat is een WOZ-beschikking?

U ontvangt de WOZ-waarde als een WOZ-beschikking. Deze WOZ-beschikking staat meestal op het aanslagbiljet. Alle eigenaren en gebruikers ontvangen een WOZ-beschikking. Voor eigenaren geldt wie op 1 januari is geregistreerd bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde (recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik en bewoning of appartementsrecht).

De voorwaarden bij de WOZ-beschikking zijn

 • De WOZ-waarde geldt voor één belastingjaar
 • De WOZ-beschikking ontvangt u aan het begin van elk jaar
 • De WOZ-waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld

Hoe kan ik het taxatieverslag inzien?

Hebt  u een aanslag met een WOZ-waarde (beschikking) op uw naam hebt ontvangen? Dan, kunt u het taxatieverslag inzien via Mijn RBG. U kunt daar inloggen met eHerkenning.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde?

Hebt u vragen over de nieuwe WOZ-waarde?

Hebt u vragen over de nieuwe WOZ-waarde. Of bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Maak dan een belafspraak met een van onze taxateurs. Hiervoor gaat u naar de afsprakenkalender op www.derbg.nl/contact/afspraak. Kies een tijdstip dat voor u het beste uitkomt.

De taxateur kan uw vragen beantwoorden en u van meer informatie voorzien.

Bent u het na overleg met de taxateur nog niet eens met de WOZ-waarde of de uitleg?

Besluit u (alsnog) om bezwaar te maken? Dan kunt u binnen 6 weken na de datum van de WOZ-beschikking gratis bezwaar maken via Mijn RBG.