Direct naar content
17 november 13:06 - Service Belactie bedrijven Meer informatie

WOZ

WOZ is de afkorting van Waardering en komt van de Wet WOZ. In de Wet WOZ staat hoe we de WOZ-waarde moeten bepalen.

Hoe bepaalt de RBG de WOZ-waarde?

Welke kenmerken bepalen de WOZ-waarde?
Bij het bepalen van de WOZ-waarde kijken we naar:

 • de datum waarop we de WOZ-waarde bepalen
 • de kenmerken (zoals het type, grootte, bouwjaar, kadastrale oppervlakte en bijgebouwen)
 • de marktwaarde
 • de marktgegevens

Welke datum gebruiken we om de WOZ-waarde te bepalen?
Voor belastingjaar 2020 gebruiken we de waarde op 1 januari 2019. Dit is een landelijke regeling. We kijken ook naar de situatie van het bedrijfspand op 1 januari van het belastingjaar (2020).

De kenmerken
De kenmerken van een onroerende zaak bepalen ook de hoogte van de WOZ-waarde. Wij halen de kenmerken uit bouwtekeningen, foto’s en/of opname van de onroerende zaak.
Voor een niet-woning gaat het om de volgende kenmerken:

 • het type (bijvoorbeeld kantoor, magazijn, werkplaats)
 • de grootte
 • het bouwjaar
 • de ligging
 • de staat van het onderhoud 

De grootte
De RBG gebruikt bruto maten (oppervlakte) voor het bepalen van de WOZ-waarde van de niet-woningen voor de gemeente Delft, Schiedam en Vlaardingen. De bruto oppervlakte is beschreven in de Nederlandse norm NEN 2580.

De marktwaarde
De RBG stelt elk jaar de WOZ-waarde van uw bedrijfspand of stuk grond opnieuw vast. We bepalen de economische waarde. Dit is de prijs die de hoogte bieder zou willen betalen als het bedrijfspand of stuk grond te koop zou staan op de meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding .     

De marktgegevens
Bij het taxeren maakt de RBG gebruik van allerlei gegevens.  Wij verzamelen, registreren en analyseren de marktgegevens continu. Marktgegevens zijn vraagprijzen, verkoopprijzen en huurcijfers van bedrijfspanden.

Hoe bepalen we de WOZ-waarde van niet-woningen?

Courante niet-woningen

Courante niet-woningen zijn winkels, kantoren en bedrijfsruimtes. Met courant bedoelen we dat de onroerende zaak goed in de markt ligt, dus gemakkelijk verkocht kan worden. Courante niet-woningen worden gewaardeerd met de huurwaardekapitalisatiemethode. Bij deze methode worden aan de verschillende gebruiksruimten huurwaarden per vierkante meter toegekend, die vervolgens De toegekende huurwaarden zijn onder andere afgeleid van gerealiseerde verkoopcijfers of huurcijfers rond de datum waarop we de WOZ-waarde bepalen van objecten die vergelijkbaar zijn.

Incourante niet-woningen

Met incourant bedoelen we onroerende zaken die bijna nooit verkocht worden zoals bijvoorbeeld, scholen, sportcomplexen, ziekenhuizen, bejaardenhuizen, enz.. We bepalen de waarden van incourante niet-woningen met ‘de gecorrigeerde vervangingswaarde’. De gecorrigeerde vervangingswaarde is het bedrag dat nodig zou zijn als het object opnieuw gebouwd zou worden. De gecorrigeerde vervangingswaarde is de vervangingswaarde, waarbij rekening wordt gehouden  met de bestemming van het object en de technische en functionele veroudering.

Wat is een WOZ-beschikking?

U ontvangt de WOZ-waarde als een WOZ-beschikking. Deze WOZ-beschikking staat meestal op het aanslagbiljet. Alle eigenaren en gebruikers ontvangen een WOZ-beschikking. Voor eigenaren geldt wie op 1 januari is geregistreerd bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde (recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik en bewoning of appartementsrecht).

De voorwaarden bij de WOZ-beschikking zijn:

 • De WOZ-waarde geldt voor één belastingjaar
 • De WOZ-beschikking ontvangt u aan het begin van elk jaar
 • De WOZ-waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld

Hoe kan ik het taxatieverslag inzien?

Hebt  u een aanslag met een WOZ-waarde (beschikking) op uw naam hebt ontvangen? Dan, kunt u het taxatieverslag inzien via Mijn RBG. U kunt daar inloggen met eHerkenning.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde?

Bel eerst met de WOZ-telefoon 088 291 11 75 tussen 9.00 en 12.00 uur voor contact met een taxateur.
Hij of zij bekijkt dan direct samen met u of er een fout is gemaakt en is het indienen van een bezwaar niet nodig. Vaak is bezwaar maken niet nodig.

Bent u het na overleg met de taxateur nog niet eens met de WOZ-waarde of de uitleg?
Besluit u (alsnog) om bezwaar te maken? Dan kunt u binnen 6 weken na de datum van de WOZ-beschikking gratis bezwaar maken via Mijn RBG.

Kan ik een bureau vragen om bezwaar voor mij te maken?
Ja, maar u hebt bijna nooit een bureau nodig voor uw bezwaar. Elk bezwaar behandelen we even serieus. Of ze nu direct van u of via een bureau bij ons binnenkomen. Hebben we een fout gemaakt? Dan passen we het aan. Natuurlijk doen we dat gratis.

Veelgestelde vragen