Direct naar content

RBG voor gemeenten

Afbeelding met de tekst: Op een maatschappelijk verantwoorde, eigentijdse en pragmatische wijze onze taken uitvoeren.

Waarom aansluiten bij de RBG?

 • Een uitstekende kwaliteit van uw belastinguitvoering
 • Borging van belastingkennis en –processen
 • Kosten besparen
 • Een 1-loketfunctie* voor burgers en bedrijven

De Regionale Belasting Groep (RBG) is een succesvol samenwerkingsverband op belastinggebied voor waterschappen en gemeenten. De RBG staat voor kwaliteit en werkt klantgericht. Dit doet de RBG op een doelmatige wijze.

* Bij de 1-loketfunctie hebben burgers en bedrijven 1 aanspreekpunt voor gemeente- en waterschapsbelastingen.

Kwaliteit

Bij de RBG staan kwaliteit en volledigheid van bestanden voorop. Data-analyse is hierbij het sleutelwoord. Een goede kwaliteit van bestanden betekent minder bezwaarschriften, minder onbestelbaar retour en minder klantcontacten.

Klantgericht

De RBG werkt klantgericht. Dit ziet u terug in al onze processen. We maken het de klant gemakkelijk en sturen op een snelle en goede afhandeling van klantvragen. Daarnaast laten we de klant zelf kiezen hoe hij ons benadert.

Doelmatig

Kwaliteit en klantgerichtheid staan bij ons voorop, maar dit doen we op een doelmatige wijze. Wij staan voor een bedrijfsmatige aanpak. Daarnaast hebben we onze processen geautomatiseerd en veel efficiencyslagen doorgevoerd.

De Regionale Belasting Groep in cijfers

De RBG heeft veel ervaring op belastinggebied en kan grote volumes aan. Jaarlijks verstuurt de RBG 1,1 miljoen aanslagen. De opbrengst is 461 miljoen euro. De volgende cijfers geven een indruk van de aantallen bij de RBG

 • 1 miljoen objecten
 • 3,3 miljoen aanslagregels
 • 2,3 miljoen in- en uitgaande poststukken
 • 130.000 WOZ-objecten
 • 96.000 kwijtscheldingsaanvragen
 • 450.000 websitebezoeken
 • 300.000 telefonische reacties

Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, heeft het invorderingstraject van de zuiveringsheffing bij de Regionale Belasting Groep (RBG) onderzocht. Hij deed dit aan de hand van de spelregels uit het rapport ‘In het krijt bij de overheid’. De conclusie is dat de RBG zorgt voor maatwerk en persoonlijk contact bij de invordering van de aanslag zuiveringsheffing. Van Zutphen: ‘Een mooi voorbeeld –ook voor andere instanties- van hoe je behoorlijk kan invorderen’. De RBG is trots op dit resultaat.

Afbouwen kwijtschelding Hoogheemraadschap van Delfland
De Nationale Ombudsman is dit onderzoek gestart omdat het Hoogheemraadschap van Delfland de kwijtschelding voor de zuiveringsheffing vanaf 2016 heeft afgebouwd. De RBG heft en int het bedrag namens het hoogheemraadschap bij deze doelgroep. De Nationale ombudsman ontving enkele klachten over het afschaffen van de kwijtschelding. Dit was aanleiding voor het onderzoek.

‘Een mooi voorbeeld –ook voor andere instanties- van hoe je behoorlijk kan invorderen’.

Actief klantencontact
De RBG vindt actief klantencontact belangrijk. Het gaat bijvoorbeeld om een brief bij de aanslag, bezoeken aan huis en het actief bellen van deze kwetsbare groep. Door het actieve klantencontact voorkomt de RBG dat deze groep onnodig wordt opgezadeld met invorderingskosten. Actief klantencontact leidt ook tot een beter betaalgedrag.

Meer informatie op de website van de Nationale Ombudsman.

De Nationale ombudsman heeft in zijn nieuwsbrief van 9 januari 2017 een artikel opgenomen met de titel: RBG geeft goed voorbeeld.

Toon van der Klugt

Toon van der Klugt is dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

“De RBG heeft als professionele toegewijde ambtelijke organisatie met haar deskundigheid, schaal en ambitie vanaf oprichting, inmiddels al 10 jaar, elk jaar de bestuurlijk vooraf bepaalde doelen op het terrein van kostenbesparing, kwaliteits- en servicewinst overtroffen. Loopt in ontwikkelingen voorop, van het zorgen dat iedereen die moet en kan betalen, ook daadwerkelijk betaalt, het onderscheiden klantencontact, tot het nieuwe overheidsbreed en wettelijk ingevoerde speerpunt van het actief tegengaan van schuldenstapeling. Echt een opsteker dat een gemeenschappelijke regeling brengt waarvoor deze is opgericht en alle deelnemers elk jaar positief blijft verrassen. Een GR waarvan je lid wilt zijn, zoals het hoort.”

Toon van der Klugt

De RBG heeft veel ervaring op belastinggebied en kan grote volumes aan. Maak vrijblijvend een afspraak met John Kooistra over de mogelijkheden. Ook het uitbesteden van een deel van de belastingwerkzaamheden op basis van een dienstverleningsovereenkomst behoort tot de mogelijkheden.

Afspraak maken

John Kooistra


088 291 10 00

 

Contact

Regionale Belasting Groep

Spoorstraat 7
Postbus 4083
3102 GB  Schiedam