Direct naar content

Toegankelijkheid website RBG

Sinds 23 september 2020 zijn overheidsorganisaties wettelijk verplicht websites toegankelijk te maken voor alle doelgroepen. Ook voor bijvoorbeeld blinden, slechtzienden, doven en mensen die geen muis kunnen bedienen.

RBG voldoet met status B aan de nu geldende toegankelijkheidseisen

Overheden zijn verplicht in een toegankelijkheidsverklaring verantwoording af te leggen over de status van toegankelijkheid. De overheid hanteert 5 toegankelijkheidsstatussen. Status A, B en C voldoen op dit moment aan de toegankelijkheidsverplichting.

De RBG heeft haar website door een onafhankelijke derde laten testen. Op basis van de test is een toegankelijkheidsverklaring opgesteld, inclusief verbeterplan. De RBG heeft hierdoor status B en voldoet hiermee aan de geldende toegankelijkheidsverplichting. De toegankelijkheidsverklaring van de RBG is opgenomen in het landelijk register van toegankelijkheidsverklaringen.

Waarom is digitale toegankelijkheid belangrijk?

Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft tot overheidsinformatie. Door het verwezenlijken van toegankelijke websites hebben meer mensen toegang tot overheidsinformatie en kunnen meer mensen hun overheidszaken digitaal regelen.