Direct naar content

RBG pakt problematische schulden aan

In het regeerakkoord van kabinet Rutte 3 is beschreven dat burgers met schulden beter beschermd moeten worden. Dit wordt de ‘aanpak problematische schulden’ genoemd. Vanuit dit akkoord zijn de volgende doelstellingen benoemd:

•             Tegengaan stapelen schulden

•             Voorkomen van onnodig incassokosten

•             Aanpassing wet- en regelgeving

Wat doet de RBG bij problematische schulden?

De RBG heeft als doel gesteld dat ze mensen in een vroegtijdig stadium wil helpen met hun schuldenproblematiek en dat zij ze niet met onnodige dwanginvorderingskosten opzadelt. Hiervoor heeft de RBG een intensief invorderingstraject opgestart, waarbij hulp en het voorkomen van verdere kosten voorop staat.

Zelf melden bij gemeente is nodig

De RBG mag vanwege de huidige wet- en regelgeving niet zelf contact zoeken met schuldhulpverleners en/of gemeenten. Het is dus belangrijk dat een burger of bedrijf met schulden zich persoonlijk meldt bij zijn/haar gemeente, zodat de gemeente passende hulp kan bieden. De RBG verwijst deze personen daarom ook door naar de gemeente.