Direct naar content
27 mei 14:30 - Service Hebt u problemen door de toeslagenaffaire? Meer informatie

Wegenheffing Eigenaar

Het hoogheemraadschap onderhoudt en vervangt een aantal landelijke wegen in de Krimpenerwaard. Met het geld van de wegenheffing betaalt het hoogheemraadschap de kosten voor deze werkzaamheden.

Voor wie?

Iedereen die op 1 januari eigenaar is van een woning, (bedrijf)pand, onbebouwde grond of een natuurterrein.

Hoe is de belasting berekend?

Gebouwen (inclusief glastuinbouw)
Dit is een vast percentage van de WOZ-waarde. U ontvangt de WOZ-waarde van uw gemeente.
Onbebouwde grond en natuurterreinen
Door het aantal hectare te vermenigvuldigen met het tarief. We krijgen de oppervlaktegegevens van het Kadaster.

Als u uw onroerende zaak later in het jaar verkoopt, betaalt u toch voor het hele jaar. Meestal berekent de notaris een gedeelte door aan de nieuwe eigenaar. Maar dat hoeft niet.

Tarief