Direct naar content
2 mei 16:12 - Service Balie RBG is weer open. Bel ons eerst voor een afspraak Meer informatie

Watersysteemheffing Ingezetenen

Het hoogheemraadschap geeft geld uit om wateroverlast en overstromingen zo veel mogelijk te voorkomen. Het gaat bijvoorbeeld om sterke dijken en kades. Ook heeft het hoogheemraadschap gemalen die het water op peil houden. Daarnaast zorgt het hoogheemraadschap ook voor schoon water in sloten en plassen en voor natuurontwikkeling. Door deze maatregelen kunt u in het gebied wonen, werken en uw vrije tijd doorbrengen. Met het geld van de watersysteemheffing betaalt het hoogheemraadschap deze kosten.

Voor wie

Degene die op 1 januari de bewoner is van een woning met eigen keuken, toilet en badkamer/douche.

Hoe berekend

U betaalt een vast bedrag per woning. Als u in de loop van het jaar verhuist, betaalt u toch voor het hele jaar. Op uw nieuwe adres krijgt u pas het volgende jaar een aanslag. Dit is een landelijke regeling.

Tarief

Kwijtschelding mogelijk?

Ja. Ga hiervoor naar de kwijtscheldingspagina.

Veelgestelde vragen