Direct naar content

Watersysteemheffing Ingezetenen

Het hoogheemraadschap geeft geld uit om wateroverlast en overstromingen zo veel mogelijk te voorkomen. Bijvoorbeeld geld voor werk aan veilige dijken en kades. Ook regelt het hoogheemraadschap het waterpeil (de waterhoogte) in het gebied. Daarnaast zorgt het hoogheemraadschap ook voor schoon water in sloten en plassen en voor natuurontwikkeling. Met het geld van de watersysteemheffing betaalt het hoogheemraadschap de gemaakte kosten.

Voor wie?

Iedereen die op 1 januari de bewoner is van een woning met eigen keuken, toilet en badkamer/douche.

Hoe is de belasting berekend?

U betaalt een vast bedrag per woning. Als u in de loop van het jaar verhuist, betaalt u toch voor het hele jaar. Op uw nieuwe adres krijgt u pas het volgende jaar een aanslag. Dit is een landelijke regeling.

Tarief

Tarief Hoogheemraadschap van Delfland 2024
€ 133,39 per woning
Tarief Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 2024
€ 129,88 per woning

Is kwijtschelding mogelijk?

Ja, als u aan de voorwaarden voldoet. Ga hiervoor naar de kwijtscheldingspagina.