Direct naar content

Nieuwe bestuursleden RBG

In maart van dit jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Daarna zijn er nieuwe gemeenteraden en wethouders benoemd. Ook Delft, Schiedam en Vlaardingen.

Wat betekent dit voor de RBG?

De Regionale Belasting Groep heeft de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Het is daarmee een zelfstandig overheidslichaam, met een eigen bestuur. Dagelijks bestuursleden van de waterschappen en wethouders van de gemeenten vormen samen het algemeen en het dagelijks bestuur.

De nieuwe wethouders zijn begin juli gestart als bestuurslid. Wilt u weten wie er in ons bestuur zit? Dit staat op de pagina bestuur.