Direct naar content

Inloggen Mijn RBG met eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 3

Per 8 december 2021 kunnen bedrijven inloggen op Mijn RBG met eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3).

Waarom eHerkenning niveau 3?
EH3 is steeds vaker nodig om online te bewijzen wie je bent. En EH3 wordt binnenkort de norm. Wij adviseren om nu al minimaal EH3 af te nemen. Met EH3 kunt u ook inloggen bij een dienst waarbij u een lager niveau nodig hebt. U moet dan wel gemachtigd zijn om namens uw bedrijf deze dienst af te nemen.

Wat is het verschil met niveau 2+?
Bij niveau EH3 zijn extra veiligheidsmaatregelen ingebouwd in de controle van bevoegdheden. De persoonsgegevens worden gecheckt via een origineel identiteitsbewijs. De uitgifte gebeurt online of via aangetekende post.

Overgangsperiode tot 1 april 2022
De RBG werkt met een overgangsperiode. Tot 1 april 2022 kunnen bedrijven nog inloggen met betrouwbaarheidsniveau 2+.

Meer informatie over eHerkenning

eHerkenning is een door de Rijksoverheid goedgekeurd en gecontroleerd inlogmiddel voor bedrijven. Er zijn verschillende betrouwbaarheidsniveaus (EH1 tot en met EH4). Hoe hoger het betrouwbaarheidsniveau, hoe meer zekerheid organisaties hebben over wie u bent. Met een hoger betrouwbaarheidsniveau kunnen meer gevoelige gegevens worden uitgewisseld. De organisatie waarbij u met eHerkenning inlogt, bepaalt het betrouwbaarheidsniveau. Meer informatie kunt u vinden op www.eHerkenning.nl.