Direct naar content

Klachten

Bent u niet tevreden over hoe u bent behandeld? Dan kunt u klacht indienen.

Alle regels staan in de Verordening behandeling klachten RBG.

Wanneer geen klacht indienen

U kunt geen klacht indienen als:

  • u eerder een klacht hebt ingediend over hetzelfde
  • het voorval langer dan een jaar geleden is
  • de klacht hoort tot het beleid van de RBG. Bijvoorbeeld op wiens naam de aanslag staat
  • de klacht gaat over iets dat voor iedereen geldt. Bijvoorbeeld het tarief. Dit staat in een belastingverordening.
  • u het niet eens bent met een besluit van de RBG. En u kunt hiertegen bezwaar maken of in beroep gaan. Dit is het geval als:
  • wij uw kwijtscheldingsverzoek afwijzen
  • wij uw bezwaarschrift afwijzen
  • u het niet eens bent met de kosten van een aanmaning of dwangbevel.

Wat doen we met uw klacht?

De RBG probeert de klacht zo veel mogelijk samen met u op te lossen. U ontvangt hierover bericht.

Bent u niet tevreden met de afhandeling van de klacht?

Neem dan contact op met de Nationale Ombudsman.

telefonisch via 0800 335 55 55. Dit nummer is gratis.

digitaal via www.nationaleombudsman.nl/uw-klacht

Klachtenformulier

Hebt u een klacht dan kunt u het formulier gebruiken. Wilt u uw klacht schriftelijk indienen? U kunt deze sturen naar de Regionale Belasting Groep, t.a.v. de klachtencoördinator, Postbus 923, 3100 AX te Schiedam.