Direct naar content

Rioolheffing gebruiker

De gemeente geeft geld uit om het riool goed te onderhouden. De gemeente repareert gaten en zuigt putten schoon. Ook vervangt zij delen van het riool. Met het geld van de rioolheffing betaalt de gemeente de hiervoor gemaakte kosten. Gebruikers betalen mee omdat ze water lozen op de riolering.

Voor wie?

Gemeente Delft
De gebruiker van een bedrijfsruimte die is aangesloten op het riool

Gemeente Vlaardingen
De gebruiker van een bedrijfsruimte die is aangesloten op het riool en meer dan 500 m3 water gebruikt.

Hoe is de belasting berekend?

Gemeente Delft
U betaalt tot en met 500 m3 een vast tarief. Dit betaalt u ook als u minder verbruikt. Bij een verbruik boven de 500* m3 betaalt u naast het vaste tarief een tarief per extra m3.
*Het waterverbruik van het lopende belastingjaar is nog niet bekend. Daarom leggen we de aanslag op met het waterverbruik van het voorgaande jaar.

Gemeente Vlaardingen
Er zijn vier categorieën tarieven. Afhankelijk van de hoeveelheid water, betaalt u een vast tarief per categorie. Het waterverbruik van het lopende belastingjaar is nog niet bekend. Daarom leggen we de aanslag op met het waterverbruik van het voorgaande jaar.

Tarieven

Delft Tarief 2024
tot en met 500 m3 € 55,28 (vast bedrag)
501 m3 – 500.000 m3 € 0,65 per m3
Vanaf 500.000 m3 € 0,24 per m3
Vlaardingen Tarief 2024
tot en met 500 m3 € 0,00
501 m3 – 1000 m3 € 34,35 per 100 m3
1001 m3 – 5000 m3 € 51,50 per 100 m3
meer dan 5000 m3 € 68,70 per 100 m3

Voorbeeldberekening Vlaardingen

De tarieven voor Vlaardingen gelden per 100 m3. Zie onderstaande voorbeeldberekening van een gebruiker die 1253 m3 loost:
5 x € 34,35 = € 171,75
2 x € 51,50 = € 103,00
Totaal € 274,75