Direct naar content

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De gemeente geeft geld uit aan allerlei voorzieningen. Denk aan onderwijs, wijkaanpak en de aanleg van speeltuinen en groenstroken. Met het geld van de onroerendezaakbelasting betaalt de gemeente de hiervoor gemaakte kosten.

Voor wie?

De OZB bestaat uit 2 delen:

  • een eigenarendeel voor eigenaren van niet-woningen (bijvoorbeeld een bedrijfspand)
  • een gebruikersdeel voor gebruikers van niet-woningen (bijvoorbeeld een bedrijfspand)

Hoe is de belasting berekend?

U betaalt een vast percentage van de WOZ waarde

Tarief

Gemeente Delft Tarief 2024
Eigenaren 0,34625% van de WOZ-waarde. Dit is € 346,25 per € 100.000 WOZ-waarde.
Gebruikers 0,26926% van de WOZ-waarde.Dit is € 269,26 per € 100.000 WOZ-waarde.
Gemeente Schiedam Tarief 2024
Eigenaren 0,336% van de WOZ-waarde. Dit is € 336,00 per € 100.000 WOZ-waarde.
Gebruikers 0,221 % van de WOZ-waarde. Dit is € 221,00 per € 100.000 WOZ-waarde.
Gemeente Vlaardingen Tarief 2024
Eigenaren 0,868% van de WOZ-waarde. Dit is € 868,00 per € 100.000 WOZ-waarde.
Gebruikers 0% van de WOZ-waarde. Dit is € 0 per € 100.000 WOZ-waarde.

Uitleg gewijzigd tarief gemeente Vlaardingen

In de Vlaardingse OZB voor niet-woningen is er sinds 2021 een grote verandering: De OZB bestond altijd uit 2 delen:

  • De OZB voor eigenaren/verhuurders van een pand
  • En de OZB voor gebruikers van het pand.

In de nieuwe situatie is de OZB voor gebruikers vervallen en wordt de gehele OZB voor het pand in rekening gebracht bij de eigenaren/verhuurders. Hierdoor is het tarief voor de eigenaren/verhuurders flink hoger. Eigenaar en huurder kunnen met elkaar afspreken dat de eigenaar een deel van de OZB doorberekent aan de huurder. De RBG gaat daar niet over. De RBG kan dus ook niet bepalen welk deel de eigenaar mag doorberekenen.

De gemeente heeft gekozen voor deze nieuwe manier om ervoor te zorgen dat de OZB bij leegstand niet komt te vervallen. Bovendien hoopt de gemeente dat eigenaren zich hierdoor nog meer inzetten om bij leegstand een nieuwe huurder te vinden.