Direct naar content

Belasting bedrijven investeringszone (BIZ-bijdrage)

Met het geld van de BIZ investeert u gezamenlijk in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. Het geld wordt aan verschillende zaken besteed. Bijvoorbeeld aan cameratoezicht, beveiliging en gezamenlijke afvalinzameling. Maar ook aan het behalen van het keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

Voor wie?

De ondernemers op bedrijventerrein Vijfsluizen in Schiedam.

Hoe is de belasting berekend?

U betaalt een gedeelte van de WOZ-waarde. Dit levert het in overleg met de ondernemers vastgestelde doelbedrag op.

Tarief

Gemeente Schiedam Tarief 2024
Vijfsluizen € 0,54 per €1.000 WOZ-waarde

Ik heb mijn bedrijf beëindigd. Krijg ik vermindering van de BIZ?

Nee. Voor deze belasting is de situatie op 1 januari bepalend voor het hele belastingjaar. Als er in de loop van het jaar iets wijzigt, dan moet u toch voor het hele jaar betalen.

Wanneer kan ik de aanslag voor de BIZ verwachten?

U ontvangt de aanslag in februari. Soms ontvangt u uw aanslag later. Bijvoorbeeld als nog niet al uw gegevens bekend zijn.

Direct regelen