Direct naar content

Welke bijlagen moet ik meesturen met het kwijtscheldingsformulier?

De volgende bijlagen van u en uw partner. Geldt iets niet voor u of uw partner? Dan hoeft u het niet mee te sturen.

1. Laatste overzicht van het inkomen:

 • Uitkering
 • AOW (van 1 januari of van 1 juli van dit jaar)
 • Pensioen
 • Salarisstrook ( Hebt u verschillende inkomsten? Dan 3 maanden)
 • Overzicht opbouw studiefinanciering
 • Overzicht opgebouwde lening DUO
 • Ontvangstbewijs alimentatie
 • Overzicht algemene heffingskorting belastingdienst (van dit jaar)

2. Overzichten (voorschotbeschikking) van de belastingdienst van dit jaar:

 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kindgebonden budget
 • Woont u in het gebied van het hoogheemraadschap van Delfland? Dan ook Kinderopvangtoeslag. En het bankafschrift van betaalde kinderopvang

3. De laatste huurspecificatie van dit jaar

4. Zorgpolis met bedragen van dit jaar

5. Betaalbewijs aflossing van belastingschuld(en)

6. Bewijs dat u uw auto/motor niet kunt missen (gehandicaptenparkeerkaart/verklaring werkgever) + kopie(├źn) kentekenbewijs:

7. Complete setjes bankafschriften van alle (internet) betaal- en (internet)spaarrekeningen van de afgelopen 3 maanden. Het saldo en alle bij- en afschrijvingen moeten zichtbaar zijn