Direct naar content

Wat en hoeveel is de beslagvrije voet?

Op dit gedeelte van het inkomen mag de RBG geen beslag leggen. Dit gedeelte is minimaal 95% van de bijstandsnorm. Verdient u meer? Dan houdt uw werkgever/inhoudingsplichtige wat u meer verdient in. En maakt dit over aan de RBG.

De RBG heeft de beslagvrije voet vastgesteld door gegevens op te vragen over uw inkomen en woonsituatie. Niet alle informatie is bij ons bekend. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u hoge woonlasten heeft of dat er meerdere beslagleggers zijn. Controleer daarom uw gegevens goed.  Geef wijzigingen door via Mijn RBG of neem voor hulp contact op met team Incasso, telefoonnummer 088 291 11 70. U kunt hiertegen bezwaar maken.

Meer informatie over uw beslagvrije voet vindt u op www.uwbeslagvrijevoet.nl. Als u op deze link klikt, ziet u rechts onderaan de pagina: Controleren beslagvrije voet. Hier kunt u uitrekenen of uw beslagvrije voet goed is berekend.