Direct naar content
27 november 15:17 - Storing Afschrijving automatische incasso 30 november in plaats van 28 november Meer informatie

Wanneer ontvang ik mijn aanslag?

De RBG verstuurt de aanslagen in de volgende maanden:

  • Januari/februari: huurdersaanslagen waterschappen
  • februari: aanslagen huurders en eigenaren gemeente Delft, Schiedam en Vlaardingen.
  • maart, april, mei: eigenarenaanslagen

In sommige gevallen ontvangt u de aanslag later. Bijvoorbeeld als u in januari/februari nog een andere aanslag via automatische incasso betaalt. Of als nog niet al uw gegevens bekend zijn. Denk hierbij aan de WOZ-waarde. In het laatste geval leggen we de aanslag soms in 2 delen op. U ontvangt dan 2 aanslagen. De 1e voor het gebruik van de woning (zuiveringsheffing en watersysteemheffing gebruiker). En de 2e voor het eigendom (watersysteemheffing eigenaar).