Direct naar content

Waar vind ik mijn BSN?

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie personen (BRP). Uw BSN vindt u op het rijbewijs, paspoort, ID-kaart, zorgpas en salarisspecificatie. Het BSN vervangt in veel gevallen het oude sofinummer en bestaat uit dezelfde reeks cijfers.

  • Rijbewijs
  • Paspoort
  • ID-kaart
  • Zorgpas
  • Salarisspecificatie
Rijbewijs

Het BSN staat op de achterzijde van het rijbewijs.

Paspoort

Bij paspoorten die vanaf 2014 worden uitgegeven staat het BSN op de achterkant van de harde pagina.

Bij oudere paspoorten staat het BSN juist op de voorzijde.

Identiteitskaart

Bij identiteitskaarten die uitgegeven worden vanaf 2014 staat het BSN op de achterkant rechtsboven.

Bij oudere identiteitskaarten staat het BSN op de voorzijde, naast de foto.

Zorgpas

Op uw zorgpas staat het BSN meestal vermeld met de aanduiding BSN. Zo niet, dan wordt vaak de term ‘Personal identification number’ gebruikt

Salarisspecificatie

Op de salarisspecificatie / inkomstenspecificatie staat het BSN vaak vermeld met de aanduiding BSN (of burgerservicenummer).