Direct naar content

RBG stuurt kennisgeving vermindering digitaal via MijnOverheid

De Regionale Belasting Groep (RBG) stuurt vanaf deze week de kennisgevingen vermindering digitaal. Dit geldt voor klanten die zich hebben aangemeld bij MijnOverheid. Zij ontvangen deze brief in de Berichtenbox op www.MijnOverheid.nl. Dit is de digitale brievenbus van de overheid

Wanneer ontvangt u een kennisgeving vermindering?

U ontvangt deze brief als er iets aan uw situatie wijzigt en de belastingaanslag daardoor te hoog is. Denk aan een verhuizing, een te hoge WOZ-waarde of iemand die alleen komt te wonen. In de kennisgeving vermindering staat met hoeveel euro uw belastingaanslag is verlaagd.

Welke post stuurt de RBG digitaal?

De RBG stuurt vanaf 2016 de belastingaanslagen digitaal via de Berichtenbox van MijnOverheid. Sinds deze week is daar de kennisgeving vermindering aan toegevoegd. Het is de bedoeling dat steeds meer brieven digitaal worden verstuurd.

Wilt u uw post van de RBG ook digitaal ontvangen?

Meldt u zich dan aan op www.mijn.overheid.nl. U ontvangt de RBG-post dan in de Berichtenbox op MijnOverheid.