Direct naar content

RBG informeert huiseigenaren vooraf als WOZ-waarde meer dan gemiddeld is gestegen

De RBG heeft afgelopen week voormeldingsbrieven gestuurd aan huiseigenaren. Het gaat om huiseigenaren bij wie de WOZ-waarde meer dan gemiddeld is gestegen. Dit doet de RBG zodat deze eigenaren hierop kunnen reageren, nog voordat ze de aanslag krijgen.

Neem contact met ons op als u het niet eens bent met de waarde

Hebt u vragen over de nieuwe WOZ-waarde of bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Maak dan een belafspraak via onze afsprakenkalender WOZ met een van onze taxateurs. Klopt de WOZ-waarde niet? Dan kan de taxateur dit gelijk voor u aanpassen.

Hoeveel gaat het aanslagbedrag omlaag als uw WOZ-waarde omlaag gaat?

Dit kunt u zelf berekenen bij berekenen aanslag. Vul hier een lagere WOZ-waarde in. U ziet gelijk hoeveel u dit scheelt in de onroerendezaakbelasting en de waterschapsbelasting.

Hoe stelt de RBG de waarde vast?

De RBG stelt de WOZ-waarde elk jaar opnieuw vast. Voor 2022 geldt de waarde van uw huis op 1 januari 2021. Dit heet de waardepeildatum. Wij gebruiken verkoopprijzen van vergelijkbare woningen tussen 1 januari 2020 en 1 januari 2022 . We houden daarbij rekening met de ontwikkeling van de prijzen in deze periode. Als er weinig verkoopprijzen beschikbaar zijn, kan de RBG ook gebruikmaken van eerdere marktgegevens.

Met welke woningen is mijn huis vergeleken en wat is nog meer meegenomen in de taxatie?

Dat staat allemaal in uw taxatieverslag. In uw persoonlijke omgeving op MijnRBG, kunt u uw taxatieverslag vinden onder de tegel Huis. U ziet dan met welke kenmerken we rekening hebben gehouden. En ook met welke woningen wij uw huis hebben vergeleken. Natuurlijk houden we daarbij rekening met de verschillen tussen de woningen.

Kan de RBG zelf bepalen hoe ze taxeert of is daar controle op?

De marktwaarde is het uitgangspunt voor de WOZ-waarde voor elke gemeente en/of belastingkantoor. De Waarderingskamer is aangewezen als toezichthouder. De Waarderingskamer controleert of gemeenten en/op belastingkantoren jaarlijks de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren en de kwaliteit van de taxaties goed zijn. De Waarderingskamer waardeert dit met een score. De RBG scoort al meerdere jaren een ‘goed’.

Meer antwoorden vindt u op de WOZ-pagina.