Direct naar content

RBG helpt graag mee

De aanslag waterschapsbelasting komt er bijna aan

U krijgt straks de jaarlijkse aanslag waterschapsbelasting. Daarom laten we u op tijd weten dat de rekening eraan komt. En leggen we uit waarom u waterschapsbelasting betaalt.

Schoon water, veilig wonen

Met het geld van de waterschapsbelasting worden veel goede dingen gedaan voor inwoners. Denk bijvoorbeeld aan sterke dijken en de hoogte van de waterstand. Ook zorgt het waterschap voor het schoonmaken van het afvalwater uit het riool. Allemaal dingen die wonen fijner en veiliger voor u maken.

RBG werkt voor gemeenten en waterschappen

Iedereen in Nederland betaalt een klein beetje mee. Dat hoeft maar 1x in het jaar. De Regionale Belasting Groep (RBG) regelt de waterschapsbelasting in uw gemeente. Wij helpen gemeenten en waterschappen met hun belastingen. En we helpen inwoners die daar vragen over hebben, of problemen hebben met betalen.

Hebt u moeite met betalen van uw rekeningen?

Dat begrijpen we. U bent niet de enige. U kunt elke maand een beetje waterschapsbelasting betalen. Dat kan helpen. Er zijn ook andere oplossingen. Misschien kunt u kwijtschelding krijgen. Laten we samen naar uw situatie kijken. U kunt ons team elke dag van 9 tot 5 uur bellen op telefoonnummer 088 291 10 00. Naast bellen kunt u ook online veel regelen via Mijn RBG.