Direct naar content

Nog geen verruiming vermogensnorm kwijtschelding

De Regionale Belasting Groep (RBG) mag de verruiming van de vermogensnorm bij kwijtschelding nog niet uitvoeren.

Wat houdt de verruiming van de vermogensnorm in?

De Tweede Kamer heeft in 2021 een motie aangenomen. Door de motie mogen gemeenten en waterschappen de vermogensnorm voor AOW’ers en volledig arbeidsongeschikten met maximaal 2.000 euro ophogen. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zou hiervoor een regeling vaststellen.

Waarom mag de RBG de verruiming niet uitvoeren?

Helaas is de regeling over de verruiming nog niet doorgevoerd. Hierdoor ontbreekt de wettelijke basis voor de uitvoering. Het ziet ernaar uit dat de regeling op z’n vroegst per 2023 in werking treedt. De regeling mag niet met terugwerkende kracht worden toegepast.

Hoe nu verder?

We blijven de landelijke regelgeving op de voet volgen. Het wachten is nu op de bekendmaking van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We voeren de verruiming door zodra dat mogelijk is.