Direct naar content

Normbedragen kwijtschelding

Hieronder staan de kwijtschelding.
De bedragen zijn inclusief de aanvulling op de AOW.
Voor één persoon is dit € 11,52. Voor twee personen is dit € 23,04.

Normbedragen kwijtschelding van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022

Huishoudtype Bedrag
(Echt)paar; beiden ouder dan 21 en nog geen AOW-leeftijd € 1.559,58
(Echt)paar; één ontvangt AOW, de ander nog niet € 1.759,92
(Echt)paar; beiden de AOW-leeftijd € 1.771,44
Alleenstaande ouder; ouder dan 21 en nog geen AOW-leeftijd € 1.091,71
Alleenstaande ouder met de AOW-leeftijd € 1.297,60
Alleenstaande; ouder dan 21 en nog geen AOW-leeftijd € 1.091,71
Alleenstaande met de AOW-leeftijd € 1.297,60

AOW ontvangt u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)