Direct naar content
26 september 15:08 - Storing Bij een aantal klanten heeft de afschrijving van de betalingsregelingen met incassodatum 25-09 niet plaatsgevonden Meer informatie

Normbedragen kwijtschelding

Hieronder staan de kwijtschelding.
De bedragen zijn inclusief de aanvulling op de AOW.
Voor één persoon is dit € 5,00. Voor twee personen is dit € 10,00.

Normbedragen kwijtschelding van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023

Huishoudtype Bedrag
(Echt)paar; beiden ouder dan 21 en nog geen AOW-leeftijd € 1.738,02
(Echt)paar; één ontvangt AOW, de ander nog niet € 1.976,78
(Echt)paar; beiden de AOW-leeftijd € 1.981,78
Alleenstaande ouder; ouder dan 21 en nog geen AOW-leeftijd € 1.216,62
Alleenstaande ouder met de AOW-leeftijd € 1.451,19
Alleenstaande; ouder dan 21 en nog geen AOW-leeftijd € 1.216,62
Alleenstaande met de AOW-leeftijd € 1.451,19

AOW ontvangt u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)