Direct naar content

Normbedragen kwijtschelding

Hieronder staan de kwijtschelding.
De bedragen zijn inclusief de aanvulling op de AOW.
Voor één persoon is dit € 5,00. Voor twee personen is dit € 10,00.

Normbedragen kwijtschelding vanaf 1 januari 2024

Huishoudtype Bedrag
(Echt)paar; beiden ouder dan 21 en nog geen AOW-leeftijd € 1.834,04
(Echt)paar; één ontvangt AOW, de ander nog niet € 1.943,32
(Echt)paar; beiden de AOW-leeftijd € 1.937,82
Alleenstaande ouder; ouder dan 21 en nog geen AOW-leeftijd € 1.283,83
Alleenstaande ouder met de AOW-leeftijd € 1.431,26
Alleenstaande; ouder dan 21 en nog geen AOW-leeftijd € 1.283,83
Alleenstaande met de AOW-leeftijd € 1.431,26

AOW ontvangt u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)