Direct naar content

Normbedragen kwijtschelding

Hieronder staan de kwijtschelding.
De bedragen zijn inclusief de aanvulling op de AOW.
Voor één persoon is dit € 5,00. Voor twee personen is dit € 10,00.

Normbedragen kwijtschelding van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023

Huishoudtype Bedrag
(Echt)paar; beiden ouder dan 21 en nog geen AOW-leeftijd € 1.708,08
(Echt)paar; één ontvangt AOW, de ander nog niet € 1.934,44
(Echt)paar; beiden de AOW-leeftijd € 1.939,44
Alleenstaande ouder; ouder dan 21 en nog geen AOW-leeftijd € 1.195,66
Alleenstaande ouder met de AOW-leeftijd € 1.421,25
Alleenstaande; ouder dan 21 en nog geen AOW-leeftijd € 1.195,66
Alleenstaande met de AOW-leeftijd € 1.421,25

AOW ontvangt u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)