Direct naar content

Normbedragen kwijtschelding

Hieronder staan de kwijtschelding.
De bedragen zijn inclusief de aanvulling op de AOW.
Voor één persoon is dit € 11,52. Voor twee personen is dit € 23,04.

Normbedragen kwijtschelding van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022

Huishoudtype Bedrag
(Echt)paar; beiden ouder dan 21 en nog geen AOW-leeftijd € 1.574,03
(Echt)paar; één ontvangt AOW, de ander nog niet € 1.782,98
(Echt)paar; beiden de AOW-leeftijd € 1.794,50
Alleenstaande ouder; ouder dan 21 en nog geen AOW-leeftijd € 1.101,82
Alleenstaande ouder met de AOW-leeftijd € 1.313,60
Alleenstaande; ouder dan 21 en nog geen AOW-leeftijd € 1.101,82
Alleenstaande met de AOW-leeftijd € 1.313,60

AOW ontvangt u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)