Direct naar content

Tabel invorderingsmaatregelen

Hieronder ziet u welke kosten de RBG in rekening brengt als u uw aanslag niet op tijd betaalt. In de tabellen staat ook welke maatregel daarbij hoort.

Start invorderingsmaatregelen

Wanneer Maatregel Kosten
Na de uiterste betaaldatum van de aanslag Aanmaning om binnen 14 dagen te betalen € 9 (belastingschuld tot € 454) of € 19 (belastingschuld vanaf € 454)
Na de 14 dagen van de aanmaning Dwangbevel om binnen 2 dagen te betalen € 49 (belastingschuld tot € 90) + € 4 voor elke extra € 45 belastingschuld. Het maximumbedrag is € 14.597.
Aanslag nog niet betaald Start loonvordering Geen extra kosten. De RBG vraagt aan uw werkgever/uitkeringsinstantie de belastingschuld af te trekken van uw loon/uitkering. Hierbij houden we rekening met de beslagvrije voet*
Aanslag nog niet betaald Start huurvordering Geen extra kosten. De RBG vraagt aan uw huurder de belastingschuld af te trekken van uw huurinkomsten.
Aanslag nog niet betaald Start betalingsvordering Geen extra kosten bij de RBG. Maar de bank mag maximaal 80 euro kosten in rekening brengen. De RBG vraagt aan uw bank de belastingschuld van uw bankrekening af te halen. Hierbij houden we rekening met een beslagvrij bedrag**
Na de 2 dagen van het dwangbevel Deurwaarder met hernieuwd bevel om binnen 2 dagen te betalen € 19

*De beslagvrije voet is het gedeelte van het inkomen waar de RBG niet aan kan komen. Dit gedeelte is minimaal 95% van een bijstandsuitkering. Uw werkgever/uitkeringsinstantie geeft het bedrag daarboven aan de RBG.

**Het beslagvrije bedrag is het gedeelte van uw bankrekening waar de RBG niet aan kan komen. Dit gedeelte hangt af van uw persoonlijke situatie. Uw bank geeft het bedrag erboven aan de RBG.

RBG kan beslag leggen op inkomsten of bezittingen

Hebt u de aanslag nog niet betaald? Dan kan de RBG beslag leggen op andere inkomsten of bezittingen. Dit betekent dat de RBG uw geld krijgt van de Rijksbelastingdienst of uw bank. Of dat uw partner moet betalen. Of dat uw bezittingen worden verkocht. Hieronder staat welke maatregelen er zijn en wat de kosten zijn.

Vervolg invorderingsmaatregelen

Maatregel Kosten
Beslag op de voorlopige teruggave van de Rijksbelastingdienst € 38
of beslag op uw bankrekeningnummer € 38
of partnervordering Geen extra kosten. De partner ontvangt een verzoek het bedrag binnen 14 dagen te betalen. Daarna volgt loonvordering op het loon van de partner. Of beslag op de voorlopige teruggave van de partner. Of overig beslag bij de partner (dat kost minimaal € 38)
of beslag op uw onroerende zaken (huis) Minimaal € 240
of beslag op uw roerende zaken (auto, caravan enz.) Minimaal € 88
Publieke bekendmaking van openbare verkoop van uw bezittingen € 34 voor een advertentie
Openbare verkoop van uw bezittingen Minimaal € 88