Direct naar content

Tarieven watersysteemheffing eigenaar 2024 HHSK

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Categorie Tarief 2024
Gebouwde eigendommen 0,0235% van de WOZ-waarde. Dit is € 23,50 per € 100.000 WOZ-waarde.
Onbebouwde eigendommen € 89,40 per hectare
Natuurterreinen € 2,18 per hectare
Wegen € 178,80 per hectare
Buitendijks gebied Tarief 2024
Gebouwde eigendommen 0,0059 van de WOZ-waarde. Dit is € 5,90 per € 100.000 WOZ-waarde.
Onbebouwde eigendommen € 22,35 per hectare
Wegen € 111,75 per hectare