Direct naar content
2 mei 16:12 - Service Balie RBG is weer open. Bel ons eerst voor een afspraak Meer informatie

Watersysteemheffing Eigenaar

Het hoogheemraadschap geeft geld uit om wateroverlast en overstromingen zo veel mogelijk te voorkomen. Het gaat bijvoorbeeld om sterke dijken en kades. Ook heeft het hoogheemraadschap gemalen die het water op peil houden. Daarnaast zorgt het hoogheemraadschap ook voor schoon water in sloten en plassen en voor natuurontwikkeling. Met het geld van de watersysteemheffing betaalt het hoogheemraadschap deze kosten. De gemaakte kosten verdeelt het hoogheemraadschap over eigenaren en bewoners. Als de bewoner een huurder is, dan betaalt hij mee omdat hij kan wonen in dit gebied. Een eigenaar betaalt voor de werkzaamheden om het eigendom te beschermen tegen wateroverlast. Een eigenaar die ook in de woning woont heeft dus een dubbel belang. Daarom betaalt hij als bewoner en als eigenaar.

Voor wie

Degene die op 1 januari eigenaar is van een woning, (bedrijf)pand, onbebouwde grond of een natuurterrein.

Hoe berekend

Gebouwen (inclusief glastuinbouw)
Dit is een vast percentage van de <WOZ-waarde>. U ontvangt de WOZ-waarde van uw gemeente. Voor Delft, Schiedam en Vlaardingen stelt de RBG de WOZ-waarde vast.
Onbebouwde grond en natuurterreinen
Door het aantal hectare te vermenigvuldigen met het tarief. We krijgen de oppervlaktegegevens van het Kadaster. Als u uw onroerende zaak later in het jaar verkoopt, betaalt u toch voor het hele jaar. Meestal berekent de notaris een gedeelte door aan de nieuwe eigenaar. Maar dat hoeft niet.

Tarief

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Kwijtschelding mogelijk?

Nee, dit is niet mogelijk.