Direct naar content

Tarieven Watersysteemheffing eigenaar 2024 HHD

Hoogheemraadschap van Delfland

Categorie Tarief 2024
Gebouwde eigendommen 0,0241% van de WOZ-waarde. Dit is € 24,10 per € 100.000 WOZ-waarde.
Onbebouwde eigendommen € 96,26 per hectare
Natuurterreinen € 4,53 per hectare
Wegen € 481,30 per hectare