Direct naar content

Precariobelasting

De gemeente en het waterschap financieren algemene voorzieningen met de opbrengst van de precariobelasting. Het opleggen van precariobelasting heeft ook een remmende werking op het aantal voorwerpen dat op grond van de gemeente of het waterschap wordt neergezet.

Voor wie?

De persoon die een voorwerp heeft op, onder of boven gemeente- of waterschapsgrond .

Gemeente
Bijvoorbeeld als u reclame aan de gevel hebt of goederen en kraampjes uitstalt. Maar ook als u een terras hebt. Of als u een stoep, trap of leidingen buiten uw eigen grond of pand hebt. Horecaondernemers betalen bijvoorbeeld voor hun terras. En kraamhouders voor hun handelswaar die boven gemeentegrond is uitgestald. Ook betalen bewoners van een woonboot precariobelasting in plaats van onroerendezaakbelastingen.

Waterschap
Bijvoorbeeld een brug, steiger, ligplaats voor een boot of leidingen. Zijn er meer gebruikers of eigenaren? Dan wijst het waterschap iemand aan die de aanslag ontvangt. De RBG kan de aanslag niet splitsen. U kunt eventueel zelf de aanslag verrekenen met de overige gebruikers.

Hoe is de belasting berekend?

Bij ieder soort precario-object hoort een tarief en een berekeningseenheid. De RBG berekent de aanslag door het aantal eenheden te vermenigvuldigen met het tarief.

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de precariobelasting afgeschaft. Delfland regelt het gebruik van eigendommen zoveel mogelijk in een huur- of koopovereenkomst in plaats van met precariobelasting. Delfland heeft degenen die precariobelasting betaalden begin 2020 hierover een brief gestuurd.