Direct naar content
6 januari 14:50 - Service Welkom op de vernieuwde website van de RBG. Meer informatie

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De gemeente geeft geld uit aan allerlei voorzieningen. Denk aan onderwijs, wijkaanpak en de aanleg van speeltuinen en groenstroken. Met het geld van de onroerendezaakbelasting betaalt de gemeente deze kosten.

Voor wie?

Eigenaren van woningen

Hoe berekend

U betaalt een vast percentage van de WOZ waarde

Tarief

Delft
0,11910 % van de WOZ-waarde.  Dit komt neer op € 119,10 per € 100.000  WOZ-waarde.

Vlaardingen
0,1426 % van de WOZ-waarde.  Dit komt neer op € 142,60 per € 100.000  WOZ-waarde.

Schiedam
0,1018 % van de WOZ-waarde.  Dit komt neer op € 101,80 per € 100.000  WOZ-waarde.

Kwijtschelding mogelijk?

Delft
Nee, dit is niet mogelijk.

Vlaardingen
Nee, dit is niet mogelijk.

Schiedam
Ja. Ga hiervoor naar de kwijtscheldingspagina