Direct naar content
21 mei 10:05 - Storing MijnRBG tijdelijk niet bereikbaar Meer informatie

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De gemeente geeft geld uit aan allerlei voorzieningen. Denk aan onderwijs, wijkaanpak en de aanleg van speeltuinen en groenstroken. Met het geld van de onroerendezaakbelasting betaalt de gemeente de hiervoor gemaakte kosten.

Voor wie?

Eigenaren van woningen

Hoe is de belasting berekend?

U betaalt een vast percentage van de WOZ waarde

Tarief

2024 Delft

0,09743% van de WOZ-waarde.  Dit komt neer op € 97,43 per € 100.000  WOZ-waarde.

2024 Vlaardingen

0,1217 % van de WOZ-waarde.  Dit komt neer op € 121,70 per € 100.000  WOZ-waarde.

2024 Schiedam

0,0756 % van de WOZ-waarde.  Dit komt neer op € 75,60 per € 100.000  WOZ-waarde.

Is kwijtschelding mogelijk?

Delft

Nee, dit is niet mogelijk.

Vlaardingen

Nee, dit is niet mogelijk.

Schiedam

Ja, als u aan de voorwaarden voldoet. Ga hiervoor naar de kwijtscheldingspagina