Direct naar content
23 september 15:20 - Storing Door een storing wordt het termijnbedrag automatische incasso op dinsdag 28 september geïnd Meer informatie

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De gemeente geeft geld uit aan allerlei voorzieningen. Denk aan onderwijs, wijkaanpak en de aanleg van speeltuinen en groenstroken. Met het geld van de onroerendezaakbelasting betaalt de gemeente de hiervoor gemaakte kosten.

Voor wie?

Eigenaren van woningen

Hoe is de belasting berekend?

U betaalt een vast percentage van de WOZ waarde

Tarief

2021 Delft
0,10664% van de WOZ-waarde.  Dit komt neer op € 106,64 per € 100.000  WOZ-waarde.

2021 Vlaardingen
0,1391 % van de WOZ-waarde.  Dit komt neer op € 139,10 per € 100.000  WOZ-waarde.

2021 Schiedam
0,094 % van de WOZ-waarde.  Dit komt neer op € 94,00 per € 100.000  WOZ-waarde.

Is kwijtschelding mogelijk?

Delft
Nee, dit is niet mogelijk.

Vlaardingen
Nee, dit is niet mogelijk.

Schiedam
Ja, als u aan de voorwaarden voldoet. Ga hiervoor naar de kwijtscheldingspagina