Direct naar content
27 november 15:17 - Storing Afschrijving automatische incasso 30 november in plaats van 28 november Meer informatie

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De gemeente geeft geld uit aan allerlei voorzieningen. Denk aan onderwijs, wijkaanpak en de aanleg van speeltuinen en groenstroken. Met het geld van de onroerendezaakbelasting betaalt de gemeente de hiervoor gemaakte kosten.

Voor wie?

Eigenaren van woningen

Hoe is de belasting berekend?

U betaalt een vast percentage van de WOZ waarde

Tarief

2023 Delft

0,09485% van de WOZ-waarde.  Dit komt neer op € 94,85 per € 100.000  WOZ-waarde.

2023 Vlaardingen

0,1191 % van de WOZ-waarde.  Dit komt neer op € 119,10 per € 100.000  WOZ-waarde.

2023 Schiedam

0,0754 % van de WOZ-waarde.  Dit komt neer op € 75,40 per € 100.000  WOZ-waarde.

Is kwijtschelding mogelijk?

Delft

Nee, dit is niet mogelijk.

Vlaardingen

Nee, dit is niet mogelijk.

Schiedam

Ja, als u aan de voorwaarden voldoet. Ga hiervoor naar de kwijtscheldingspagina