Direct naar content

Leges

U betaalt leges omdat uw gemeente of waterschap voor u persoonlijk iets doet . U betaalt voor een verleende dienst. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een vergunning aanvraagt. Het is niet van belang of uw gemeente of waterschap de vergunning verleent. Uw gemeente of waterschap maakt al kosten om de aanvraag te behandelen. Met het geld van de leges betaalt uw gemeente of waterschap hiervoor gemaakte kosten.

Voor wie?

Degene voor wie de gemeente of het waterschap iets doet. Bijvoorbeeld de aanvrager van een vergunning.

Hoe is de belasting berekend?

Er zijn verschillende legestarieven. De hoogte van deze tarieven hangt af van de verleende dienst en van wie u de dienst afneemt.