Direct naar content
2 mei 16:12 - Service Balie RBG is weer open. Bel ons eerst voor een afspraak Meer informatie

Havengeld/liggeld

U betaalt voor het gebruik van gemeentewateren, -werken of -inrichtingen. De gemeente beheert of onderhoudt deze. U kan ook betalen omdat de gemeente u een dienst heeft verleend.

Voor wie

De RBG int 2 soorten havengelden

Havengelden voor pleziervaart, recreatieve vaart en historische vaart
De schipper, reder, eigenaar of gebruiker van het vaartuig moet betalen. Of degene die als vertegenwoordiger voor één van deze personen optreedt.

Havengelden voor vaste ligplaatsen
Dit betaalt u als vergunninghouder van een vaste ligplaats aan een kade.

Hoe berekend

Bij het havengeld pleziervaartuigen gaat het om de lengte van het vaartuig.
Bij het havengeld voor overige vaartuigen gaat het om de oppervlakte. Dit geldt voor historische schepen, recreatieve toeristische (bedrijfs)vaartuigen en woning gebonden pleziervaartuigen.

Kwijtschelding mogelijk?

Nee, dit is niet mogelijk.