Direct naar content

Belangrijk nieuws over kwijtschelding voor mensen met een Wajong-, WIA of WAO-uitkering

Is uw Wajong- Wia of WAO-uitkering dit jaar hoger dan vorig jaar? En hebt u daarom dit jaar geen kwijtschelding van ons gekregen? Neem dan contact met ons op via invordering@derbg.nl of 088 299 10 00.

Deze mensen hebben onbedoeld geen kwijtschelding gekregen

Landelijk kregen mensen met een Wajong-, WIA of WAO-uitkering onbedoeld geen kwijtschelding. Ook bij de RBG was dat zo. Zij kregen een afwijzing op inkomen. Dit kwam door de hogere uitkering die deze groep dit jaar krijgt. Het Rijk heeft nu beslist dat deze mensen de aanslagen waarvoor kwijtschelding geldt, niet hoeven te betalen.

We komen graag in contact met deze mensen

We kunnen helaas niet zien om wie het gaat. Daarom komen we graag in contact met deze mensen. Dan kunnen we de aanvraag opnieuw in behandeling nemen.

RBG behandelt nog liggende kwijtscheldingsaanvragen

In mei werd duidelijk dat mensen met zo’n uitkering onbedoeld geen kwijtschelding kregen. We hebben daarna geen kwijtscheldingaanvragen van mensen met zo’n uitkering meer behandeld. We hebben gewacht op de beslissing van het Rijk hoe we hiermee om moesten gaan. Mensen die dit aanging hebben hierover een brief ontvangen. Nu het Rijk heeft beslist, nemen we deze aanvragen verder in behandeling.