Direct naar content

Afhandeling toeslagenaffaire

De toeslagenaffaire bracht veel gezinnen in de problemen. Daarom heeft het Rijk besloten daar iets aan te doen. Er is een wet in de maak. Daar komt in te staan dat zoveel mogelijk overheidsschulden worden kwijtgescholden. Dit betekent dat u die schulden niet hoeft te betalen.

Wat doet de RBG?

De RBG legt belastingaanslagen op namens gemeenten en waterschappen. Ook deze schulden worden kwijtgescholden. De RBG heeft van de Belastingdienst Toeslagen doorgekregen welke personen hier recht op hebben. Deze personen ontvangen een brief van de RBG. Daarin staat welke schulden zij niet hoeven te betalen.

Nieuwe belastingaanslagen wel betalen

Het Rijk heeft de schulden ingedeeld in oude en nieuwe schulden. Oude schulden zijn schulden van 2020 en oudere jaren. Nieuwe schulden zijn de belastingaanslagen over 2021 die nog niet zijn betaald. Deze aanslagen over 2021 moeten wel worden betaald. Op de pagina betalen staat op welke manieren u kunt betalen. Kunt u niet betalen? Neem dan telefonisch contact met ons op. Ons telefoonnummer is 088 291 10 00. We zoeken dan samen naar een oplossing.

Wel slachtoffer, maar nog niet bekend bij de Rijksbelastingdienst?

Wij adviseren u contact op te nemen met de Rijksbelastingdienst, serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag. Dit kan op de volgende manieren:  

·         Telefonisch: 0800 – 2 358 358 (Gratis)

·         Digitaal: https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/

Meer informatie

Meer antwoorden op uw vragen over de toeslagenaffaire vindt u op de website van de belastingdienst.

Veelgestelde vragen

Ik ben slachtoffer van de toeslagenaffaire. Ik heb in 2021 nog een oude aanslag betaald. Krijg ik dat bedrag terug?

Ja. Als u in 2021 een schuld voor een oud jaar hebt betaald, krijgt u dat terug. U ontvangt eerst een brief. Daarna betalen wij het bedrag terug.

Ik ben slachtoffer van de toeslagenaffaire. Ik heb mijn oude aanslagen al voor 2021 betaald. Krijg ik die bedragen terug?

Nee. Helaas is dat niet mogelijk. De wet houdt alleen rekening met schulden. Betaalde aanslagen zijn geen schulden.