Direct naar content

Wie ziet de RBG als eigenaar?

Degene die het eigendom heeft, maar ook degene die een zakelijk recht heeft. Denk aan vruchtgebruik, recht van gebruik en bewoning, opstalrecht, erfpacht en appartementsrecht.