Direct naar content

Wie krijgt de aanslag?

Wie de bedrijfsaanslag krijgt, is mede afhankelijk van welke bedrijfsbelasting u ontvangt. Bij veel belastingen krijgt degene die als gebruiker van een bedrijfsruimte in het nieuwe handelsregister staat de aanslag. Voor de eigenarenbelastingen is het Kadaster uitgangspunt. Natuurlijke personen gaan voor op rechtspersonen. Wie voor precariobelasting of leges de aanslag krijgt staat bij deze belastingen vermeld. Alle regels staan in de uitvoeringsregels voor het aanwijzen van belastingplichtigen.