Direct naar content

Wie kan bezwaar maken tegen een WOZ-beschikking?

De RBG stelt de WOZ-waardes vast voor de gemeenten Delft, Schiedam en Vlaardingen. Alleen degene op wiens naam de aanslag of de WOZ-beschikking staat, kan bezwaar maken. Anderen kunnen een schriftelijke machtiging meesturen.